Tradiční účast členů KČP z Olomouce ve Varíně a Zvonici pod Strečnem

16.09.2017 16:07

Po účasti na oslavě SNP na Makově 28.8.2017 jsme opět vyjeli automobily z Olomouce ještě jednou v témže týdnu a to 2.9.2017 na mezinárodní setkání u příležitosti 70. výročí porážky banderovských sotní na Slovensku- ve Varíně a 73.výročí SNP pod Strečnem a také ve Varíně. Z OO KČP v Olomouci se nás účastnilo 8 členů a přátel a 4 členové naší krajské organizace z Ostravy. Samozřejmě jsme hrdě vzdávali čest našimi dvěma prapory hrdinům SNP a bojovníkům SNB a armády, kteří vítězně bojovali s banderovci, položili jsme kytice u památníků. Program byl již tradiční, delegace početné, projevy fundované, velice dobře byl přijat například projev Dr.Viery Klimentové-místopředsedkyně ÚV KSS a zejména potleskem několikráte přerušovaný s patra přednesený projev vedoucího delegace VZDOR-Strany práce (www.vzdor.org). Příjemně nás překvapila účast místostarosty města Varín, který byl naší NR KČP odměněn medailí KČP. Odjížděli jsme domů nabuzeni k další naší práci , nás antifašistů a vlastenců.

KČP Olomouc, Ing, Karel Šimek

Fotogalerie: Tradiční účast členů KČP z Olomouce ve Varíně a Zvonici pod Strečnem

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>