Text dopisu zaslaný do sněmovny v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o navracení majetku církvím.

04.02.2012 15:30

Vážená paní
Miroslava Němcová
předsedkyně poslanecké sněmovny ČR
118 26 Praha 1, Sněmovní 4

 

Vážené paní poslankyně, páni poslanci,

vláda republiky schválila návrh zákona o navrácení majetku církvím a poslala do Poslanecké sněmovny ke schválení. Tímto zákonem má být církvím vydán jak velký finanční obnos tak i půda, lesy a další nemovitý majetek.

Z dosud zveřejněných informací plyne, že ani poslanci schvalujících stran přesně neví o jaký majetek jde, jeho jakýsi výčet tají před opozicí a odmítají i jeho průkazné potvrzení, že jde o majetek církví zabavený po roce 1948.

Okresní rada Klubu českého pohraničí Ludovíta Svobody o.s. v Chebu Vám vyjadřuje svoji nespokojenost s podobnou praxí, ale zejména se samotným záměrem majetek vydávat, když jej církev ve vlastnictví neměla , ale pouze jej spravovala.

Vláda zákon předložila do Poslanecké sněmovny i přesto, že je jí znám výsledek různých průzkumů, kdy více jak 70% občanů s tímto nesouhlasí. Vláda arogantně tento fakt přehlíží. Jako Klub českého pohraničí současně nesouhlasíme s vydáním majetku v pohraničních oblastech, když je známo, že tento majetek byl majetkem německým a jako takový podléhá ústavním zákonům prezidenta republiky o zabavení německého majetku. Tento majetek je součástí kompenzací za škody způsobené republice v době okupace fašistickým Německem. Proto jsme přesvědčeni, že vláda s tímto majetkem nakládá neoprávněně ke škodě republiky. Především církev římsko-katolická tlakem na vydání majetku a finanční kompenzace současně sleduje cíl získat v republice svou ekonomickou sílu. Jejím prostřednictvím pak bude uplatňovat svůj vliv na dění ve státě. Navíc ve státě, kde je podle posledního sčítání lidu převážná většina občanů nevěřících.

Vážené poslankyně a poslanci, vyslovujeme svůj protest proti vydávání zmiňovaného majetku v podobě jak je navrhováno a vyzýváme vás , aby jste vyslyšeli většinový názor společnosti a návrh zákona zamítli. Jsme přesvědčeni, že je nutné s konečnou platností stanovit personální záležitosti církví , tak aby počet duchovních vycházel z potřeb věřících občanů.

 

Cheb 4.2.2012

Místo předseda OR KČP Cheb
Ing. Petr Novák
Předseda OR KČP Cheb
Josef Mizera

 

Kontakt : Josef Mizera, Nádražní 311, 351 34 Skalná