Terčino údolí ...

21.06.2012 21:35

V údolí Stropnice byl v r. 1756 na území bývalé bažantnice založen v anglickém stylu půvabný přírodní park (140 ha), pojmenovaný podle manželky Jana Buquoye Terezii a doplněný na přelomu 19. století několika zajímavými, stylovými stavbami pro panstvo. Některé jsou již jen v ruinách (Modrý pavilon), zachován je bývalý hamr z XVIII. století a zejména Lázeňský dům Lázničky z r. 1789, krásně upravený, kde je v současné době příjemná restaurace s možností ubytování.

Udržovaný a opravený je i Švýcarský dům (romantická, dřevěná stavba z r. 1852), sloužící v současné době skautům.

Krásný a zajímavý je umělý vodopád z r. 1817, zasazený v divoké krajině, k němuž je voda přivedena ze Stropnice několik kilometrů dlouhým náhonem (Foto: Lada Korbelová).

Údolí uzavírá tvrz Cuknštejn z 15, století (vystavěl jej Vilém Pouzar z Michnic v letech 1488-91), gotická stavba původně chráněná příkopem s padacím mostem s mohutnou šestibokou věží. Od r. 1620 byl Cuknštejn až do r. 1945 ve vlastnictví rodu Buquoyů a sloužil k bydlení zaměstnancům rozsáhlého Novohradského panství. Otec stavitele Cukenštejna sloužil Rožmberkům jako purkrabí, další z držitelů Cukenštejna sloužil na Pražském hradě. Posledním předbělohorským držitelem byl Kába z Rybňan. Před postupujícím císařským vojskem uprchl do Třeboně a tam v r. 1620 zemřel. Cukenštejn pak splynul s celým novohradským panstvím. Tvrz takto pozbyla svůj hospodářský i strategický význam. Budovy i věž jsou sevřeny okolo dvora velkého pouze 13 X 15 m. Zdi těchto staveb byly pevné a na vnější straně téměř bez oken. Okna byla většinou malá a rozmístěná tak, aby sloužila jako střílny. Do průjezdu v čelním traktu se vstupovalo po padacím mostě. To z Cukenštejna vytvořilo malou pevnost. Od r. 1949 je Terčino údolí vyhlášeno jako přírodní rezervace.