Suchdol nad Lužnicí ...

21.06.2012 21:38

Město Suchdol nad Lužnicí leží v Jihočeském kraji, v okrese Jindřichův Hradec a patří mezi nejmladší města v České Republice (statut města byl přiznán Rozhodnutím č. 64 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 14. 12. 2005). Se svými 3618 obyvateli je čtvrtým největším městem co do počtu obyvatel v okrese . Tento údaj zahrnuje i obyvatele žijící v místních částech Klikov, Františkov, Tušť, Hrdlořezy a Bor. Město s přispěním státních dotací zaznamenalo v posledních letech stavební boom a pozměnilo svou tvář, čímž došlo k zlepšení životní úrovně občanů. Po dokončení kanalizačních sběračů a nové ČOV byla provedena plynofikace. Dále bylo realizováno 143 nových nájemních bytů. Taktéž byl zrekonstruován stávající dům s pečovatelskou službou s kapacitou 25 bytů. Chloubou města se stal opravený areál základní školy.

Suchdol nad Lužnicí je přirozeným centrem v území mezi lázeňským městem Třeboň (20 km) a státní hranicí s Rakouskem. Z toho vyplývající četnost hraničních přechodů v blízkém okolí města znamená prostor pro poznávání území za hranicemi státu a pro nezbytnou přeshraniční spolupráci. Město je členem mikroregionu "Vitorazko".

Městem protéká řeka Lužnice , která se za celou historii místa stala jeho symbolem. Rok co rok přijíždí do Suchdola nad Lužnicí milovníci přírody již v jarních měsících, aby znovu prožili zázrak proměny přírody na Horní Lužnici, kde meandrující koryto řeky s řadou odstavných ramen a tůní, s charakteristickými mokřinami a lučními společenstvy je jednou z posledních lokalit obdobného charakteru v celé republice (od r. 1994, 414 ha přírodní rezervace), nebo aby se pokochali barevností a vůní fauny rašeliniště Červené blato, či aby prošli kaňonem řeky Dračice. Řeka Lužnice, která pramení v rakouské časti Novohradských hor pod jménem Lainsitz, na naše území vstupuje u Krabonoše jako vyvinutá řeka. Až k Veselí n. Luž. tok řeky doprovázejí bohatá ložiska štěrkopísků, která jsou významnou těžební surovinou.

Místo bývalých lesů v prostorách těžby často zůstávají rozsáhlá jezera. Celková délka Lužnice k soutoku s Vltavou je 202 km, z toho 49 km v Rakousku a 153 km u nás. Lužnice je oblíbenou vodáckou řekou. Díky místnímu Vodáckému klubu je Suchdol nad Lužnicí znám jako místo tradičního "odemykání" , a "zamykání" řeky za asistence televizních kamer. Vodáky je oblíbená je i "Vánoční jízda" v období vánočních svátků. Tyto akce patří k Suchdolu nad Lužnicí již po několik desetiletí.