Středočeská Příbram v Berlíně

24.11.2016 07:46

Ve dnech 21. a 22. se zúčastnila delegace Národní rady Klubu českého pohraničí slavnostního setkání k 70. výročí vzniku Pohraniční policie a Pohraničních vojsk Německé demokratické republiky (NDR). Členem této delegace byl Miroslav Maršálek jako zástupce Středočeské krajské rady KČP plk. Jiřího Vrzala. Delegaci vedl předseda NR KČP Milan Richter. Dalšími členy byli místopředseda Ústecké KR a člen NR Jan Dlouhý a tlumočník Jan Bada.

V pátek se konalo setkání Společnosti právní a humanitární pomoci, na jejíž pozvání čeští, ale i polští hraničáři přijeli. Přítomni byli i významní hosté, mezi nimi i poslední předseda vlády NDR. Vystoupili předseda Společnosti Hans Bauer, člen vedení Ginter Leo, další představitelé hostitelů, zahraniční delegace a někteří hosté.

Vlastní slavnostní zasedání proběhlo v prostorné sportovní hale na okraji Berlína. Na 300 účastníků, mezi nimiž byli i hraničáři z Chebu, vyslechlo projevy, týkající se významného výročí, historie, současnosti i družebních kontaktů. V důstojném duchu byli jmenovitě vzpomenuti příslušníci, kteří při službě v pohraničních složkách položily životy. Jejich jména byla i na panelu v sále. Účastníci si mohli prohlédnout výstavky dokumentů a fotografií, nabídku literatury a tiskovin, ale i občerstvení. Velmi důstojné a ukázněné jednání bylo zakončeno kulturním programem s ruskými melodiemi.Na obou jednáních byly předány pamětní listy k 70. výročí.

Celá delegace Národní rady KČP včetně výše jmenovaného příbramského a středočeského zástupce se těšila velké úctě německých přátel.

Marcel Rehek

Fotogalerie: Středočeská Příbram v Berlíně

1 | 2 | 3 >>