Středočeši připraveni na 8. národní sněm

10.07.2009 10:24

Praha - V sobotu 10. července proběhl krajský sněm Klubu českého pohraničí Středních Čech. Zúčastnila se ho řada vzácných hostů, mezi nimiž byli poslanec a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič, poslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM Miloslava Vostrá, předsedkyně klubu středočeských zastupitelů KSČM Jiřina Fialová.

Za Národní radu (NR KČP obsáhle vystoupil předseda Ing. Karel Janda. Činnost za uplynulé období zhodnotil dostavadní i nastávající předseda Krajské rady Jiří Pokorný. Kriticky i pochvalně hovořil o jednotlivých úkolech, celkově měl možnost konstatovat, že došlo v rozvoji hraničářského hnutí k pozitivnímu vývoji. Plaketou NR Za obětavou práci pro vlast byli oceneni předseda OR Mladá Boleslav Lubomír Sojka im memoriam, místopředseda OR Beroun Václav Hošek a předseda Krajské revizní komise Ing. Jan Novotný z Prahy - východ.

Další přátelé obdrželi Čestná uznání NR. V diskusi se hodně mluvilo velmi kriticky o současné politické situaci, o tom jak dál v KČP v souvislosti s přípravou 8. národního sněmu i o mládeži.

Miroslav Maršálek