Stojí za přečtení

19.09.2013 21:18

V letošním roce vydal vlastním nákladem Mgr. Stanislav Kvasnička ml. publikaci Historie 12. brigády Pohraniční stráže. Na 125 stránkách popisuje Mgr. Kvasnička ochranu československé státní hranice od Dyleně k Přimdě. U vzniku stála jeho diplomová práce Železná opona – zvůle komunistického režimu nebo historická nutnost, kterou úspěšně obhájil v roce 2008 na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. K diplomové práci uvádí: „Doufal jsem, že její úspěšná obhajoba bude upozorněním na to, že současná kriminalizace, zpochybňování a dehonestace téměř 500 000 příslušníků Pohraniční stráže nemá opodstatnění v historických faktech, ale je pouze výsledkem primitivního fanatického antikomunismu a jasnou snahou přepisování našich moderních dějin.“

V úvodu se zmiňuje i o chodské tradici ochrany státní hranice, v minulosti zde byli Chodové přimdští, tachovští plánští i tepelští. Neopomenul i situaci v poněmčeném příhraničí v předmnichovské RČS a zejména dramatické dny roku 1938.

Následuje kapitola: Rok 1945 – rok, který změnil svět, ve které popisuje dění na závěr války, vznik nové kvality a tomu odpovídající bezpečnostní politiky. V dalších kapitolách se zabývá situací, která byla na Tachovsku po osvobození i počátek ochrany státní hranice, od legendárního Pohotovostního pluku 1 NB, po vznik Pohraniční stráže, proměny a reorganizace až do zániku Československa v roce 1992. Kniha poskytuje velké množství informací k tomu, aby se čtenář seznámil s 12. bPS a pro ty, kteří byli příslušníky brigády, zavzpomínali. A těm mladším připomněli, že část či celý aktivní život prožili jejich otcové a dědové a jejích rodiny na hranici.

Mgr. Kvasnička probádal archivní dokumenty, literaturu, webové odkazy a těžil z osobních archivů a vzpomínek bývalých příslušníků 12. bPS.

 

17. 9. 2013

Ing. František Kovářík

Fotogalerie: Stojí za přečtení