Stanovisko Ústecké KR KČP k vystoupení předsedy vlády ČR v Bavorském zemském sněmu

25.02.2013 18:05

Na své nedávné návštěvě Bavorska se premiér ČR Petr Nečas v projevu v Bavorském zemském sněmu omluvil sudetským Němcům za jejich „poválečné vyhnání“ a to, aniž by mu dal někdo právo, aby v tomto shromáždění omluvu vyslovil jménem celého našeho národa.

Je ponižující a ostudné dočkat se od vlastního premiéra takového účelového zkreslení našich nejpohnutějších dějin, závěrů druhé světové války a platných zákonů naší republiky. Jako by nevěděl, že Československé ústavní zákony o odsunu Němců z roku 1945 jsou součástí našeho právního systému a nikdo nemá právo je jinak vykládat nebo zpochybňovat. Odsun Němců a vše, co k němu náleželo, tvoří významnou část naší suverenity z doby osvobození od fašistických nepřátel a okupantů. I parlament České republiky v roce 2002 přijal ve svém usnesení stanovisko, že: „Právní a majetkové vztahy, které z nich vyplynuly, jsou nezpochybnitelné, nedotknutelné a neměnné“.

Jako by pan premiér také nevěděl nic o německém teroru vůči českým občanům v době okupace a o zločinech spojených se skutečným vyháněním našich občanů ze svých domovů v pohraničí. Na to nelze nikdy zapomenout a není proto možné v těchto historicky objektivních faktech zaměňovat příčinu a následek.

V roce 1945 Postupimská konference antifašistických velmocí jednomyslně rozhodla o odsunu Němců z Československé republiky a dalších zemí. Následné ústavní prezidentské dekrety specifikovaly odsun Němců z naší osvobozené republiky. Mezinárodní Červený kříž pak poděkoval vládě a prezidentu ČSR E. Benešovi za dobře organizovaný, provedený a spořádaný odsun. Není důvod se omlouvat a dokonce v této souvislosti označovat odsun za vyhánění, tak jak to bylo vyjádřeno v Bavorském zemském sněmu ústy premiéra. Je pro nás nepřijatelné a skandální, aby ze strany naší vlády a jejích představitelů zněly pojmy, které jsou v celém poválečném období šířeny od německých revanšistů reprezentovaných zejména Sudetoněmeckým landsmannschavtem a vedením spolků odsunutých Němců, kterým se dostává největší podpory právě od zemské vlády v Bavorsku. Ve směru k naší republice se soustřeďují zejména na revizi odsunu a poválečného vývoje a na přepisování dějin ve smyslu jejich německého výkladu.

Odmítáme jakékoliv formy ponižujícího nadbíhání a podpory těmto revanšistickým cílům, které se jim dostává zevnitř vlády ČR. Za jejího souhlasu tyto sudetoněmecké spolky využívají v naší republice podporu od K. Schwarzenberga, ministra zahraničí ČR, od německé protičeské revanšistické kanceláře v Praze, od premiera Petra Nečase, který již dvakrát v Praze přijal delegaci zemské bavorské vlády , ve které byli zastoupeni představitelé spolků odsunutých Němců a jejich potomků. Vyslovená omluva pak otevírá další cestu k rozbourání všeho, co vláda prezidenta ČSR Edvarda Beneše vytvořila a učinila v letech druhé světové války v otázkách odsunu a dává další prostor k vměšování německého revanšismu do našich vnitřních záležitostí. Proto bavorští poslanci odměnili slova Petra Nečase potleskem vstoje.

Vyjadřujeme přesvědčení, že odsun Němců z Československé republiky i z dalších zemí byl prozíravým činem a správným postupem při ochraně našich národních zájmů a národní bezpečnosti. Byla tím posílena vnitřní bezpečnost naší poválečné republiky, stejně tak mír a klid v Evropě. Odsun je pro ČR uzavřenou otázkou. A to definitivně.

                                                                                                    Ústecká krajská rada Klubu českého pohraničí