Stanovisko Ústecké krajské rady Klubu českého pohraničí k registraci Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

22.04.2015 07:30

Ústecká krajská rada Klubu českého pohraničí na svém jednání dne 17. dubna 2015, vyslovila silné znepokojení a nesouhlas se skutečností, že na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bylo zaregistrováno Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Došlo k tomu po opakovaném odmítnutí registrace tohoto spolku ze strany Ministerstva vnitra, které jí dlouho odmítalo z důvodu názvu a především pro obsah činnosti, kterou sdružení deklarovalo.

Umožnění registrace tohoto sdružení považujeme za nestoudné zejména vůči všem účastníkům protifašistického odboje, českého národního odboje a všem českým rodinám vyhnaných ze svých domovů v pohraničí.

Klub českého pohraničí mnohokrát v minulosti upozorňoval na nebezpečí aktivizace sil a sdružení, které plně podporují německý revanšismus a v tomto duchu v podstatě působí proti České republice uvnitř České republiky. Po otevření kanceláře Sudetoněmeckého landsmanšaftu před několika lety v Praze, je to další skandální událost, která umožňuje šířit sudetoněmecké požadavky přímo z centra naší republiky. To vyvolává, zvlášť v letošním roce, kdy si připomínáme sedmdesáté výročí ukončení druhé světové války, oprávněné rozhořčení všech vlastenecky smýšlejících občanů České republiky a pamětníků.

V nedávných dnech již proběhla v Praze ustavující valná hromada Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a zúčastnil se jí také Felix Vogt- Gruber, předseda Witikobundu, nejradikálnější součásti Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který, jak v roce 2004 uvedlo Ministerstvo vnitra ČR, šíří v prostředí landsmanšaftu protičeské názory. Je to organizace založená bývalými sudetskými nacisty, která je i v Německu považována za extremistickou. To spolu s úvodními projevy zakladatelů, pronesenými zdravicemi i diskusí na ustavující valné hromadě, nenechává nikoho na pochybách, jakou činnost a jaké další kroky spolek zamýšlí. Mimo jiné chce založit vlastní vydavatelství, stavět pomníky a především usilovat o další ovlivňování pohledu našich občanů, především pak mládeže, na historii.

Je to zřejmé i ze stanov tohoto krajanského sdružení, v nichž »odsuzuje vyhnání, genocidium a etnické čistky po druhé světové válce na území střední a východní Evropy, přičemž osoby, které toto jednání dopustily, pokládá za válečné zločince, kteří měli být postaveni před soud«. Zároveň žádá, aby osoby, jež se podle jeho výkladu staly oběťmi, měly právo na náhradu škody a na satisfakci, aby jim nebo jejich dědicům bylo obnoveno vlastnické právo k prý neprávem zkonfiskovanému majetku a aby jejich potomkům bylo uděleno státní občanství ČR. Dekrety prezidenta republiky z roku 1945 byly podle spolku legalizací zjevného bezpráví a požadují jejich zrušení.

V této souvislosti opět připomínáme, že odsun Němců z Československa podle dohod antifašistické koalice z Postupimi byl mezinárodněprávním aktem. V jeho rámci uplatněné československé prezidentské dekrety Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé schválilo jako zákony a ústavní zákony. Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tak ve své podstatě chce působit nejen proti platným zákonům, ale útočí i na usnesení Poslanecké sněmovny č. 2235 ze dne 24. dubna 2002, které chrání ústavní dekrety z roku 1945. Uvádí se v něm: “..právní a majetkové vztahy, které z nich vyplynuly, jsou nezpochybnitelné, nedotknutelné a neměnné“.

Je pro nás nepřijatelné, aby se uvnitř České republiky postupně vytvářel prostor pro revanšistické působení spolků a uskupení, které mají stejné cíle a program jako revanšismus německý. Je to další krok, který umožňuje jejich dlouhodobé snahy o nepřípustnou revizi našich poválečných dějin, falzifikaci a hanobení historických událostí.

 

V Ústí nad Labem dne 17.4.2015

Ústecká KR KČP