STANOVISKO účastníků 8. sněmu MO KČP, Václava Soukupa Ostrava

12.11.2017 09:16

STANOVISKO

účastníků 8. sněmu Městské organizace

Klubu českého pohraničí, zapsané společnosti, Václava Soukupa Ostrava

 

Účastníci 8. městského sněmu dne 4. listopadu 2017 zhodnotili svou dosavadní činnost a stanovili si další úkoly pro příští období.

 

V diskusi vyjádřili hluboké znepokojení nad politikou českého státu, který bezprecedentním způsobem hazarduje s našimi národními zájmy. Tyto zájmy vycházejí ze staletých pokrokových tradic českého státu, placených krví statisíců nejlepších osobností, oběťmi krvavých válek a v bojích za svobodu, státní suverenitu a mír.

 

Vyzýváme všechny poctivé občany a pokrokové síly, organizace a spolky v naší republice, k jednotnému postupu:

Ø při ochraně státních hranic a územní celistvosti, státní svrchovanosti a národních zájmů České republiky;

Ø v úsilí proti falzifikaci historie, překrucování příčin a výsledku 2. světové války;

Ø při odhalování a neustále se stupňující protinárodní aktivitě Sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice, kterou uskutečňuje za otevřené aktivní podpory a součinnosti představitelů státu i vládní politické strany KDU-ČSL a některých dalších veřejných činitelů;

Ø proti válečnické politice NATO, Evropské unie, dosavadních vazalských vlád České republiky - pod taktovkou USA proti světovému míru a zvláště Rusku.

 

Mír je nedělitelný,

zájmy prostých občanů a národů jsou společné,

naše síla je v jednotě.