Stanovisko OR KČP o.s. Karlovy Vary k nedemokratickým projevům studentů.

14.12.2012 07:13

Současní mocní se nedovedou smířit se svoji porážkou v demokratických volbách.Proto se snaží i nevybíravými prostředky tyto výsledky zvrátit.

Jednotlivci, bohužel i učitelé využívají mládež-školáky k demonstracím vyvolávajícím zášti,nenávisti a zloby proti kandidátům zvolených v demokratických volbách, proti skupině osob a jednotlivcům, což je v rozporu nejen se současnými zákony, ale i s Ústavou.

Tím zpochybňují výsledky voleb i samotnou demokracii, kterou se tak ohánějí.

V tom jim pomáhají i sdělovací prostředky, kdy veřejnost jednostranně o nátlakových akcích, ale o velké podpoře, kterou jim jen trochu čestní lidé poskytují, tak mlčí.

Velmi smutné je, že se k tomu propůjčují učitelé, kteří jistě nemají v popisu práce zneužívat  mládež, která je snadno ovladatelná a do jisté míry závislá na nich, k takovým účelům.Mladí lidé, studenti jdou proti vlastním zájmům aniž si to uvědomují, což v historii není ojedinělým zjevem.Připomínám, že je zaznamenán případ, kdy za feudalismu ve Francouzské vesnici Vendee(možná,že není jméno přesné), poddaní se postavili za svého pána-feudála, který je vydíral, vykořisťoval a tak vystupovali proti svým vlastní zájmům.Totéž se stalo i u nás v roce 1989, kdy byli lidé podvedeni, zvonili klíčemi a dnes většina prohlašuje, že jim měla upadnout ruka, nebo měli klíče zahodit do kanálu, neboť nepřišli jen o ty klíče, ale i o dům k těmto klíčům.

Byli zmanipulováni a šli také proti vlastním zájmům.

Totéž se děje nyní se studenty, vedenými neodpovědnými jedinci.Kam to vede, známe z nedaleké historie, jak na to upozornil známý německý pastor Niemoller.Jistě víte o co se jedná.Proto je nutné takovýmto jednáním čelit, postavit se proti uvedeným provokacím a podporovat ty, kteří jsou vystaveni pomluvám, zesměšňováni ba i pronásledováni za své postoje.

Takto se k tomu staví OR Klubu českého pohraničí Karlovy Vary a vyzývá k tomu ostatní čestné občany, bez ohledu na politické přesvědčení, neboť se jedná o všechny.Věříme, že se zvolení funkcionáři za KSČM v zastupitelských orgánech nenechají znechutit takovým nedemokratickým jednáním a  rádoby demokraty z pravicového spektra naší polické scény.

VYTRVEJTE!!!.Stojíme při vás a budeme vás i  nadále podporovat

 

                                         Za Okresní radu Klubu českého pohraničí o.s.
Karlovy Vary
Ladislav Svitáček