Stanovisko MěR KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava k migrační krizi

31.01.2016 20:52

MěR KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava se znepokojením sleduje neustále se rozvíjející migrační krizi. Naši členové nezpochybňují pomoc lidem ohroženým válkou. Bylo již československou tradicí pomoci potřebným. Tito se po přijetí naší vlasti etablovali v našem prostředí a přijali naši zemi a kulturu za vlastní.

Nynější příchozí však mnohdy nejsou uprchlíky před válkou, nýbrž (v lepším případě) ekonomickými uprchlíky. Dennodenně jsme konfrontováni s informacemi o tom, jak se tato sorta nově příchozích do evropských zemí chová k domácímu obyvatelstvu. Názorně lze vidět, že se nejedná o vystrašené lidi prchající před hrůzami válek. Naštěstí v dnešní době alternativních médii se pravda nedaří veřejnoprávním médiím utajovat. Zarážející je jednání špiček Evropské unie, které se tuto situaci nejen nesnaží řešit, ale naopak tuto (pravděpodobně) řízenou invazi podporují, a to i přesto, že Evropa má ze svých dějin mnohou neradostnou zkušenost (Vídeň 1683). Licoměrné je i jednání české vlády a jejího předsedy. Naopak oceňujeme postoj presidenta Miloše Zemana, který dlouhodobě upozorňuje na okolnosti, které nám Sobotkova vláda buďto zatajuje, či hrubě zkresluje. Tyto snahy o zamlčování skutečnosti bohužel vedou k narůstající radikalizaci společnosti a k probouzení se fašizujících sil.

MěR KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava vyzývá vládu České republiky, aby přestala s občany republiky hrát nečistou hru a v rámci Evropy hájila národní zájmy našeho státu.

MěR KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava oceňuje postoje presidenta republiky Miloše Zemana k migrační krizi a ohrazuje se proti neustálým útokům proti jeho osobě ze strany zhrzených kandidátů a jejich příznivců z minulých presidentských voleb.