STANOVISKO

22.05.2010 15:04

 

V sobotu 22. května 2010 se sešli delegáti a hosté na krajském sněmu KČP v Sokolově. Jako hosté nás navštívili zástupci KSČM, Českého svazu žen a levicového klubu žen. Ve zprávě přednesené předsedou krajské rady přítelem Bořánkem byla zhodnocena činnost Klubu v kraji za uplynulé období. Vysoce byla vyzdvižena činnost sekcí ochránců hranic především v ašském výběžku.Dobře byla hodnocena rovněž činnost městských rad v Mar. Lázních a Karlových Varech. Na závěr jednání bylo přijato „Stanovisko k současné vnitropolitické situaci“ a zvoleni delegáti na celostátní sněm.

 Text stanoviska 

Petr Novák