Stanislav Kofroň převzal medaili KČP

19.03.2009 11:40

Ve čtvrtek 19. března se uskutečnilo v Příbrami okresní shromáždění Klubu českého pohraničí. Kromě zprávy o činnosti a hlavních úkolech, hospodaření a organizačních věcí se zabývalo přijetím nových členů, předáním členských průkazů a významným bodem programu byla připomínka 5. výročí založení KČP na Příbramsku, přednesená Antonínem Dostálem. U příležitosti významného životního jubilea byl oceněn nejvyšším klubovým vyznamenáním - medailí KČP Stanislav Kofroň. Kromě diskuse členů vystoupili hosté: předseda KR Jiří Pokorný a místopředseda Národní rady KČP Milan Richter. Na závěr bylo promítnuto video ze setkání s Vladimírem Remkem a fotografie z demonstrace proti radaru 31.1. v Praze i z veřejného slyšení k radaru z Evropského parlamentu v Bruselu.

Miroslav Maršálek, předseda OR KČP Příbram

Fotogalerie: Stanislav Kofroň

1 | 2 | 3 >>