Srovnání vybavení automobilovou a tankovou technikou některých brigád PS rok 1969

20.06.2012 14:11

 

5.bps
Cheb

4.bps
Znojmo

11.bps
Bratislava

OT 64 bez výzbroje

13

0

0

OT 64 s výzbroje

17

8

17

Dílna technické pomoci DTP OT 64

1

0

0

Pojízdná automobilní dílna PAD-1

2

3

3

Pojízdná automobilní dílna PAD-2

1

1

1

Osobní automobil silniční

25

32

33

Osobní automobil terénní GAZ-69 A

2

5

10

Pohotovostní automobil GAZ-69

53

124

75

Automobil nákladní terénní střední P-V3S

37

58

40

Automobil nákladní terénní těžký

15

17

26

Automobil nákladní terénní sklápěcí

2

5

6

Automobil štábní P-V3S

5

5

6

Autobus

3

2

2

Autojeřáb

1

1

3

Automobil vyprošťovací

1

1

1

Automobil těžký tahač

1

1

2

Traktor pásový

3

2

2

Motocykl

23

41

61

Podvalník

1

1

2

Přívěsy (v souhrnné kapacitě v tunách)

71

76

41