Spolupráce opavského KČP se ZŠ Opavska.

29.07.2017 20:19

MěR KČP Opava společně s opavským Klubem Civilní ochrany z.s., každý rok od r. 2005 – 2011 organizovala v rámci oslav Mezinárodního dne dětí (MDD) sportovně-branné a zábavné soutěže pro žáky ZŠ Boženy Němcové v Opavě (4x), na opavsku pro ZŠ ve Velké Polomi (1x), ve Štítině (1x) a také pro děti a mládež v rámci oslav kulturního festivalu „Rozmarné léto“ v Háji ve Slezsku organizovaného (od r. 1990) Společnosti Vladislava Vančury (3x).

Od r. 2012 opavský KČP spolu s klubem CO se aktivně podílí na organizaci branného dne v ZŠ Raduni, konaného vždy v závěru školního roku.

V letošním ročníku konaném 28.6.2017 soutěžili družstva v počtu 4 – 5 žáků a bylo zapojeno celkem 230 žáků 1. - 9. tříd ZŠ včetně pomocníků, žáků z 9. třídy.

Na cca 3 km dlouhé trati kolem rybníků a parku pod Raduňským zámkem bylo umístěno celkem 10 stanovišť, kde soutěžící žáci plnili zadané úkoly. Kluby KČP a CO zabezpečovali střelbu ze vzduchovky do figurek a papírových terčů , test základních vědomostí, hod na cíl gumovým granátem a fotodokumentaci pro vedení školy. U žáků 1. – 5. tříd to byla mj. jízda zručnosti na koloběžce mezi kužely, hod kroužků na kolík, zatloukání hřebíků, ze zadaných písmen  složit co nejvíce slov apod. U vyšších ročníků mj. práce s buzolou, topografické značky, morseovka aj.

Po ukončení branného závodu následovalo vyhodnocení a zasloužená sladká odměna pro nejlepší družstvo z každé třídy. Po ukončení závodu ředitel školy vysoce ocenil naši spolupráci při organizování branných dnů školy a společně s hlavní organizátorkou zástupkyni ředitele pí, Dragonovou se symboly KČP a CO jsme byli vyfotografováni.

V roce 2015 byla navázána spolupráce se ZŠ v Hradci nad Moravici, zejména v pomoci výuce dějepisu a občanské výchově a to výstavkami, které  zpracoval František Studený k nejvýznamnějším historickým výročím a událostem. V roce 2015 to byla výstavka k 70. výročí osvobození Československé republiky slavnou Rudou armádou a jejími spojenci zaměřena především na Opavsko-Ostravskou operaci RA, v r. 2016 k sedmistému výročí od narození českého krále a císaře Karla IV., a v tomto roce k 75. výročí atentátu na Heydricha. Výstavky byly vedením školy vysoce oceněny. Potvrzuje to i žádost vedení školy o ponechání materiálů pro výuku uvedených předmětů v dalších letech.

 

Zpracoval: František Studený

Dne 2.7.2017

Fotogalerie: Spolupráce opavského KČP se ZŠ Opavska.

1 | 2 | 3 >>