Společné zasedání 3 krajských rad KČP, o. s.

26.03.2012 07:07

Dne 24. března 2012 se uskutečnilo v Zábřehu na Moravě historicky první společné zasedání krajských rad KČP, o. s. krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.

Jednání, které probíhalo v restauraci U Barona Prášila, zahájil předseda olomoucké krajské rady KČP, o. s. př. Polách. Po přivítání a stručném seznámení, přednesl př. Koruna velmi kvalitní příspěvek o historii protifašistického odboje v olomouckém kraji. Svou přednášku doplnil ukázkami z odborné literatury a rovněž vzpomínkami na spisovatele Kornera, z jehož povídek rovněž citoval.

Následovala bohatá diskuse, která však spíše připomínala besedu, kde se zástupci jednotlivých KR KČP, o. s. vzájemně informovali o svých aktivitách a problémech, které naši činnost doprovázejí. Všichni zúčastnění se shodli, že komplikace, se kterými se při své činnosti setkáváme, jsou obdobné a pramení vesměs z neochoty spolupráce a zaslepenosti vůči nám. Mnohdy ani odpovědné instituce či školy nechtějí s KČP, o. s. i z různých příčin komunikovat. KČP, o. s. naráží také na strach a odmítání ze stran škol, kdy klubu nebývá umožněna ani možnost uspořádat pro žáky besedu a vysvětlit jim popravdě některá fakta a lži, jimiž je dnes zahlcuje současná propaganda. KČP, o. s. má zdatné odborníky, kteří danou dobu reálně prožili a mohou vše popravdě přiblížit. Nejedná se jen o pohraničníky, kteří sloužil při obraně hranic, ale rovněž i aktivní bojovníky z druhé světové války, kteří ji prožili v bojích a ne pokojném zázemí.

Společné zasedání probíhalo ve skutečně přátelském duchu a otevřenosti. Celkově byla všemi účastníky hodnocena jako potřebná a přínosná. Členové setkání se shodli, že příští společné zasedání zorganizuje KR KČP, o. s. Zlínského kraje a, že došlo k založení tradice vzájemného setkávání, po kterém jsme tolik volali.

V závěru společné zasedání, členové odsouhlasili společné prohlášení jako výraz kategorického nesouhlasu se současnou politikou různých revanšistických aktivit, které záměrně dezinformují a překrucují historická fakta ohledně 2. sv. války.

Společné zasedání krajských rad KČP, o. s. krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského ukončil předseda MS KR KČP, o. s.

Opava 26. 3. 2012

Jan Adámek

Fotogalerie: Společné zasedání