Společné setkání se Společností Ludvíka Svobody - Sokolovo

29.03.2013 06:55

 

Praha – U příležitosti 70. výročí bitvy u Sokolova se uskutečnilo 26. března 2013 slavnostní setkání, které pořádala Společnost Ludvíka Svobody (SLS) a Klub českého pohraničí Středočeského kraje (KČP). Přítomné přivítal a program uváděl předseda Krajské rady KČP Jiří Pokorný z Berouna. Ten spolu s předsedou středočeské SLS Zdeňkem Kremerem a dalšími spolupracovníky akci připravil. Mezi hosty byla i dcera L. Svobody Zoe Klusáková Svobodová ale také bývalí příslušníci Svobodova armádního sboru. Fakta o vniku i o působení československé jednoty na území Sovětského svazu za 2. světové války připomněl Milan Havlíček. O vlastní zážitky je obohatil v poutavém vyprávění plk. Václav Přibyl.

Zoe Klusáková mimo jiné ocenila úsilí, které vyvrcholilo slavnostním odhalením pamětního kamene v rodišti L. Svobody Hroznatíně. Zdůraznila, že tato významná událost proběhla za velké účasti veřejnosti, přičemž výslovně ocenila, že mezi přítomnými i mnoho mladých lidí.

Po několika dalších vystoupeních a vyznamenání aktivních členů a organizací byl na závěr setkání promítnut druhý díl filmu Otakara Vávry Sokolovo. Poděkování patří rovněž Milanu Havlíčkovi, který se navíc ještě postaral o zabezpečení filmů a občerstvení pro nejvytrvalejší účastníky zdařilé akce.

Miroslav Maršálek, člen KR

Fotogalerie: Společné setkání