Společně bráníme historickou pravdu.

29.05.2017 19:21

V sobotu dne  20. 5. 2017 proběhla v Brně protestní akce vlastenců a členů KČP, ČSBS, Obce legionářské, Klubu společenských věd, Matice Čech, Moravy a Slezska, ale i dalších vlasteneckých spolků. Přítomní občané si připomněli 1. výročí protestu z roku 2016, kdy odsoudili kolaborační kroky brněnské radnice v čele s primátorem Vokřálem – ANO a zástupců sudetských Němců v přípravě Dnů usmíření. Opět zazněla slova o obhajobě historické pravdy, týkající se vlastizrádného jednání brněnských Němců v letech l918 až 1945, jejich zločinů během 2. světové války, které páchali proti našim občanům. Nikdy nesmí být zapomenuto utrpení a zabíjení československých občanů, kteří bojovali proti nacistickému a fašistickému  Německu, zejména proti krutosti ze strany  kolaborujících československých  Němců.  Brno se stává vedle dalších míst v ČR ohniskem  novodobé kolaborace, především ze strany  radniční vládnoucí koalice v čele s ANO.

Zástupci vlasteneckých sdružení položili po zaznění státní hymny květiny k pomníku TGM a ve svých projevech odsoudili lži, zradu a kolaboraci novodobých vykladačů historie. Připomněli pravdivé okamžiky před 72 roky,  které se odehrávaly v Brně a okolí. Protestní akci moderovala Anna Štofanová, která odsoudila jednání magistrátu a  připomenutí  hanebné vystavené repliky Německého domu na Moravském nám. Následně hovořil o zvěrstvech a popravách svých příbuzných, ale i dalších vlastenců ze strany Němců předseda ČSBS v Boskovicích Jiří Jaroš Nicelli. Za ČSBS Břeclav vystoupil předseda Václav Vaněk, Daniel Borecký za Klub společenských věd. Za Jm KR KČP místopředseda NR KČP Miroslav Vlašín, který připomněl konání první akce v roce 2016, kdy stovky občanů z celé vlasti vyjádřili protestním  pochodem a prohlášením nesouhlas a   rozhodný protest k chování představitelů města a sudetských Němců. Vzpomenul též hrůzy a utrpení československých občanů, kteří zahynuli v boji za osvobození vlasti a získání svobody. Poukázal na současný stav, kdy SRN zrušila článek 80 trestního zákona o propagaci násilí a války. Tento článek byl Bundestagem zrušen a od roku 2017 může beztrestně SRN propagovat a uplatňovat útočnou válku. Poukázal též na vlastizrádné kroky předsedy vlády B. Sobotky, ministrů D. Hermana, Bělobrádka a Stropnického. Je skutečností, že naše podlézavost vůči  sudetským Němcům ze strany vlády a některých přestavitelů  měst, hraničí s vlastizradou. Je tragedií, že část vojáků ČA podléhá velení německým generálům bundeswehru. Je smutné, že z nepřátel a vrahů se stávají přátelé a z přátel SSSR a Rudé armády,  kteří nás osvobodili jsou dnes nepřátelé. Současně připomněl, že vlastenecké sdružení Klub českého pohraničí není žádným radikálním a nacionálním hnutím. Jsme občané -  vlastenci,  kteří brání historickou pravdu. Milujeme svoji vlast, národ, hymnu a jsme hrdi na naši bohatou historii. Nikdy neustoupíme a nezradíme svoji vlast, nikdy se nebudeme omlouvat SN.

Jako provokaci chápeme vystavení  růžového tanku naproti našemu místu protestního setkání. Je to znevážení a neúcta k zabitým a padlým vojákům RA a dalším osvoboditelům, kteří přinesli našemu národu svobodu.  

Následně se účastníci přemístili na Moravské náměstí, kde je vytvořeno monstrum repliky Německého domu. Za peníze daňových poplatníků měst a za další miliony z vládních dotací se stavějí různé ohavnosti, které připomínají temné a kruté dějiny naší minulosti, viz Brno, Jablonec n. Nisou, Liberec.

Samotný provokační pochod  z Pohořelic do Brna se uskutečnil v odpoledních hodinách. Několik desítek účastníků, převážně  brněnských  kolaborantů s čelnými představiteli města, společně s potomky  SN prošli ulicemi  předměstím Brna a skončili za plotem  Mendelovy zahrady, kde si užívali  vstřícného  podlízavého pohostinní.

Mirek Vlašín

Fotogalerie: Společně bráníme historickou pravdu.