SPANILÁ JÍZDA proti válce a za mír k 75. výročí Mnichovské dohody

21.10.2013 08:12

Pokrokové, protifašistické organizace Německa ve spolupráci s mírovými Polska, České republiky uspořádaly k výročí Mnichovské zrady „ Spanilou jízdu“ kolony alegorických vozů z Mnichova do Prahy.Šlo o protiválečnou mezinárodní akci pod heslem „Třídní boj místo světové války“, boje za  mír a proti fašismu.

Ústupky západních mocností umožnily nacistickým vládcům v Německu rozpoutat 2.světovou válku, která stála miliony obětí a dnes připravují další.

Německý velkokapitál ovládá Evropu a je to tentýž, který rozpoutal již dvě světové války.Lidé přísahali nepřipustit další takovou pohromu.

Vzniká situace jako před 1. světovou válkou s nebezpečím velkého konfliktu.

Jsou možné nepokoje a velkokapitál se připravuje.Např. Bundeswehr proti ústavě, mezinárodním smlouvám a mezinárodnímu právu se zúčastňuje různých válek pod krytím boje za mír, demokracii, proti diktátorským režimům apod.

Rovněž Německý ústavní soud schválil možnost nasadit armádu proti vlastnímu lidu.Proto je nutné bojovat za mír ve světě a proto mají význam takové akce jaká proběhla a které byly kladeny.V Německu Policie uvedenou kolonu zdržovala 6 hodin a prováděla důkladnou kontrolu všeho až do posledního šroubku.Nakonec soud rozhodl, že postup policie byl nezákonný, aby zamezili protestu.

Po překročení hranice v prostoru Aš byla kolona znovu zastavena, ale už pro změnu naší Policií po dobu asi 4-5 hod. u Gymnázia v Aši, kde je busta prezidenta Beneše.Zřejmě se jednalo o vzájemnou dohodu obou Policií neboť oni mají právo zasahovat 30 nebo 60 km do vnitrozemí od státní hranice.

Nejvíce pomohl náš poslanec s.Hojda, aby bylo umožněno pokračovat po schválené trase.Účastníci se sešli bez kolony aut u Památníku ochránců st. hranic v Aši a poté v Hazlově, kde má Památník 8 německých antifašistů zavražděných hitlerovci ke kterému delegace položila kytici.Uvedený akt zvýrazňovaly prapory KČP.

Věcný a zdařilý proslov měla starostka Hazlova, předs. KR KČP př. Bořánek a místopředs. OR KČP K.Vary př. Novotný a na konec s. Hojda. Za účasti občanů.

Kolona po získání povolení pokračovala do Chebu na nádraží k uctění památky těch, kteří zde v době okupace položili své životy v boji proti Německým fašistům.Je zde Pamětní deska cti železničářům, kteří padli při obsazování našeho území okupanty.

Poté kolona pokračovala do Žandova, kde byla přivítána starostkou za velkého zájmu občanů.Proběhla zde velmi přátelská beseda  se všemi účastníky. Za to jim patří velké poděkování.

Dále se jelo do Plané a při překročení hranic Plzeňského kraje byla znovu kolona zadržená naší Policií.Na zákrok kandidáta na poslance s.Hojdy, který podal stížnost ministru vnitra, bylo vozidlům umožněno pokračovat v jízdě dle schváleného plánu do Středočeského kraje a poté do Prahy k datu výročí podepsání potupné Mnichovské smlouvy.

Z prahy kolona odjela směrem do Polska a po celé trase jízdy to byla manifestace proti válce a za mír.

Velké ocenění a velký dík patří zejména kandidátovi na poslance do PS  s.Hojdovi, který pomáhal překonávat všechny překážky, které celou akci provázely.

Dík patří všem organizátorům i účastníkům celé akce, kteří překonávali všechny obtíže spojené s touto mírovou cestou.

 

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří