SOUČINNOST POHRANIČNÍCH HLÍDEK

20.06.2012 14:07

Součinnost je sladění činnosti mezi PH a uvnitř hlídek podle místa a času za účelem úspěšného splnění bojového úkolu hlídek. Organizuje ji VR mezi hlídkami, VH mezi členy hlídky. Dociluje se vzájemnou znalostí úkolů a signálů působících hlídek, spojení, vzájemnou informovaností, poskytováním pomoci a sladěným manévrem při zadržení narušitelů, nebo v boji s nimi.  

Pomoc neposkytují pouze ty hlídky, kterým to bylo v rozkaze stanoveno. 

K rychlému uskutečňování součinnosti mezi PH navzájem, mezi hlídkami a rotou se určují v rámci brigády PS jednotné součinnostní signály.K úspěšnému spojení pomocí signálů musí každý pohraničník znát místa, odkud a jaké signály v úseku roty je vidět a slyšet za různých povětrnostních podmínek. 

Při společné činnosti dvou a více hlídek proti narušitelům přejímá velení, nebylo-li stanoveno předem jinak, VH hodností vyšší, při stejné hodnosti VH, který vešel první ve styk s narušitelem.

K vzájemnému rozpoznávání PH v době noční a při snížené viditelnosti ve dne se stanoví „zvolání a ohlas“. Při zjištění osob v době snížené viditelnosti se hlídka připraví k jejich zadržení. Nechá je přiblížit na potřebnou vzdálenost a vyzve je : „ Stůj, zvolání!“. Vyzvaná hlídka je povinna sdělit zvolání a vyžádat si od stavějící hlídky ohlas. Jestliže zvolání nebo ohlas nejsou sladěny, považuje hlídka osoby za narušitele a provede jejich zadržení. V zájmu utajení se zvolání a ohlas vyslovují tlumeným hlasem.