sněm Okresní rady KČP v České Lípě

17.12.2015 21:00

Dne 25.4.2015 se uskutečnil v České Lípě ve Sport baru sněm Okresní rady KČP v České Lípě.

Předseda, přítel Zbyněk Cincibus, přivítal delegáty sněmu a zahájil Okresní sněm. V průběhu sněmu byla přednesena zpráva o činnosti okresní rady v mezi sněmovém období. Bylo provedeno seznámení delegátů o hospodaření rady, k volbě pracovních komisí, došlo i k předání ocenění za práci a rozvoj klubu.

Po diskusi proběhla volba Okresní rady KČP Česká Lípa a do pětičlenné rady byla zvolena přítelkyně Božena Kubíková, přítel Zbyněk Cincibus, Jiří Rutter. Miroslav Starý a Václav Větrovec. Jako předseda rady byl zvolen přítel Zbyněk Cincibus a místopředseda přítel Václav Větrovec. Do Krajské rady byl navržen přítel Cincibus, Rutter, Větrovec a Starý. Do Národní rady KČP přítel Cincibus, Rutter a Větrovec. Všichni tři již v Národní radě KČP zasedají.

Za Okresní radu KČP Česká Lípa Jiří Rutter.

Fotogalerie: sněm Okresní rady KČP v České Lípě