Slavnostní zasedání Okresní rady Klubu českého pohraničí Mladá Boleslav.

16.10.2016 19:51

Dne 26. září 2016 přivítal předseda KČP v Mladé Boleslavi František Kovář členy KČP a milé hosty, předsedu Středočeské Krajské rady KČP s. Jiřího Pokorného, poslance PČR Stanislava Grospiče a předsedu OV KSČM Josefa Dovolila.

V úvodu upozornil na úkoly KČP, jejichž základem je solidarita a češství k naší České republice. Vedoucí Krajské rady vzpomínal na začátky činnosti KČP zde v Mladé Boleslavi, na prvního předsedu Luboše Sojku, na spolupráci s Pavlem Kopeckým, Zdůraznil, že v Mladé Boleslavi máme velkou výhodu, že zde máme poslance PČR Stanislava Grospiče, který se pravidelně zúčastňuje všech akcí, které KČP pořádá. Poděkoval mu za úsilí a podporu, které při různých problémech odvádí, na příklad v Brdském újezdu. Připomněl, že v příštím roce již tomu bude 25 let od založení KČP v České republice.

Našim úkolem je stálá obhajoba historické pravdy. Nemůžeme se smiřovat s germanizací naší republiky. Vždyť od roku 2003 sídlí v Praze kancelář Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Vidíme, jak se dnes někteří vládní představitelé podílí na její činnosti.

Vzpomněl na řadu obětí v našem poválečném budování socialistické společnosti. Připomněl, že stále žije řada pohraničníků, kteří chránili naší vlast, naše hranice před narušiteli a nesouhlasí se lživým obviňováním, že byli vrahy. Zdůraznil, že KČP spolupracuje s mnoha organizacemi, LKŽ, hasiči, baráčníky, policii a dalšími. Ujistil, že v následujících volbách do Krajských zastupitelstev a někde do Senátu dají členové KČP hlas kandidátům KSČM.

V další části jednání Sněmu KČP v Mladé Boleslavi, byla předána Čestná uznání Středočeské Krajské rady KČP za dlouholetou práci členům KČP Stanislavu Velichovi, Františku Benešovi, Alence Grospičové a Josefu Machovi.

Plaketa Za obětavou práci byla udělena Národní radou KČP, RSDr. Pavlu Kopeckému a JUDr. Stanislavu Grospičovi.

Medaile Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně, byla udělena jednomu ze zakládajících členů KČP v Mladé Boleslavi Vítězslavu Zajíčkovi.

Přítomní za své ocenění poděkovali, a Vítězslav Zajíček podotkl: „Žil jsem na hranicích několik let a za ta léta jsem zažil jedno zadržení, při němž narušitel rozhodně zůstal na živu. Bydlel jsem na rotě s rodinou. Pohraničníci s velikou důvěrou a odhodláním chránili naší vlast. Na hranicích se denně nestřílelo, byla to mírová hranice.“

V diskusi se opět přítomní vyjadřovali k mnoha tématům, především k mírovému úsilí v průběhu svého života. Nejstarší přítomná členka KČP Míla Bílá ve svém pokročilém věku 90 ti let přiznala, že již jen roznáší tisk KSČM a HRANIČÁŘE sousedům.

Na závěr shlédli přítomní záznam ze 7. celostátního setkání Ochránců hranic, které se konalo 25. června 2016 v Nymburce, za přítomnosti 368 účastníků a 58 nositelů praporů KČP.

                                                                                                            Matoušková Jiřina

Fotogalerie: Slavnostní zasedání Okresní rady Klubu českého pohraničí Mladá Boleslav.

1 | 2 | 3 >>