Slavnostní posezení s přáteli Klubu českého pohraničí a Česko-ruské společnosti

01.04.2016 06:18

Městská rada Klubu českého pohraničí uspořádala v závěru roku 2015 posezení s přáteli v sále OV KSČM Bruntál.

Po zahájení a uvítání členů, hostů a přátel, kterému předcházel husitský chorál „Ktož sú boží bojovníci", oficiální hymna Klubu českého pohraničí, následoval projev předsedy Josefa Halabaly.

Zdůraznil výročí Mezinárodního dne studentstva - zavření vysokých škol v roce 1939 a následný represe, během nichž bylo asi 1200 až 1300 studentů posláno do koncentračních táborů v Sachsenhausenu aj. a 9 studentských předáků popraveno okupanty.

Dále připomněl 120. Výročí narození armádního generála a v letech 1968 až 1975 prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody, velitele 1. Československého armádního sboru v Sovětském svazu. Vzpomněl naše spolu pracovníky, kteří již nejsou mezi námi: Ch. Sanopulose, V. Franka, St. Vodičku, Arn. Máchovského, J. Šebka, JUDr. Z. Sekaninu, RSDr. Františka Václavíka a další. Čest jejich památce!

Hlavním bodem programu bylo předání ocenění Národní radou KČP na žádost MěR KČP a MS KR. Vyznamenali jsme „in memoriam" naše vzácné přátele, kteří byli spoluzakladateli KČP na Bruntálsku a zanechali „hlubokou brázdu" za svou přínosnou, obětavou činností; přátelé Vítězslav Frank, RSDr. František Václavík a mjr. Stanislav Vodička obdrželi medaile III. st., bronzové, „Za zásluhy o rozvoj KČP a obětavou práci pro vlast". Ocenění a poděkování MěR KČP převzali blízcí našich oceněných zesnulých přátel. Děkujeme za jejich práci!

Přítelkyně Věra Pájková z Chabičova převzala „Čestné uznání MěR KČP" a „Pamětní list" k 70. výročí osvobození ČSR; další „Pamětní listy" obdrželi přátelé J. Čepek, Č. Grulichová, D. Purkertová a M. Halabalová.

Potěšilo nás, že mezi nás přišli zástupci bruntálských skautů, kolegové z MěR Opava atd. Naše ženy a všichni členové připravili z vlastních zdrojů pestré pohoštění a občerstvení, za což velké díky! V příjemném prostředí přátel jsme strávili hezké chvíle předvánočního času.