Slavnostní odhalení památníku a otevření muzea internačního tábora Svatobořice

23.10.2017 19:27

Vážení čtenáři zpravodaje Hraničář, musíme se s Vámi podělit o velmi významný a emotivní zážitek. Jako členové Okresní rady Klubu českého pohraničí Břeclav jsme měli tu čest, spolu s předsedou Okresního výboru ČSBS Břeclav Mgr. Vaclávem Vaňkem se zúčastnit „Slavnostního odhalení památníku a otevření muzea internačního tábora Svatobořice „ dne 7.10.2017 ve Svatobořicích-Mistříně. Vždyť ani občané, nedalekého jeden kilometr vzdáleného Kyjova nevěděli, že se ve Svatobořicích nacházel internační tábor, ve kterém byly vězněny manželky českých a moravských uprchlíků za II. světové války, sourozenci nad 17 let věku, rodiče pod 70 let, sestry uprchlíků a další příbuzní. Internováni zde byli rovněž i židé, jakož i děti popravených rodičů z heydrichiády. Děti byly velmi zbídačeny a nacházeli se zde ve věku 2 – 16 let, podvyživené, ustrašené, bez rodičovské lásky, opatrování, jak dívky i chlapci. Pomáhali si navzájem, snažili se starat o nejmenší a pomáhali samozřejmě i ostatní spoluvězni, ovšem co jim v podmínkách přísného tábora povolili věznitelé. Vlaky odvážely nejen židy i ostatní do jiných koncentračních táborů přes Terezín do polské Osvětimi, kde se jejich kroky zastavily navždy. Již v letech minulých se uvažovalo o vybudování důstojného památníku. Bohužel však kdysi i dnes pieta musela ustoupit své době a později i průmyslové výrobě. Vedení obce se snažilo stále o zbudování důstojného památníku na léta útisku, ale vždy naráželo na majetkové vztahy. Nebyli to tedy jen komunisté a socialismus, kteří s danou věcí nedokázali nic provést a je jim dodnes podsouvána nečinnost. Až v roce 2014 došlo ke zlomu, kdy noví majitelé byli ochotni naslouchat hlasům obce, badatele JUDr. Jana Kuxe a předsedy ČSBS v Kyjově Ing. Miroslava Běťáka. Začalo se realizovat dílo památníku „ Lágr Svatobořice „, které bylo nakonec zdárně po mnohaletém úsilí všech obětavců završeno.

A pak nastala ta slavnostní chvíle, sezváni významní a méně významní hosté a došlo k slavnostnímu odhalení památníku i otevření muzea internačního tábora Svatobořice. Nic na tom, že tam byl  premiér Sobotka, autoři a tvůrci památníku i muzea, rovněž zástupci ambasád Ruska, Itálie i Spolkové republiky Německo, zástupci několika církví, slovenští přátelé a jiné zapsané spolky a společenské organizace. Aktu se především účastnilo i pár přímých ještě žijících vězněných, tehdy dětí, nyní babiček a dědečků, kteří se dnešního otevření památníku a muzea dožili. Jejich vzpomínky a vyprávění byla velmi emotivní a citová. Nejedno oko nezůstalo suché a je velmi dobře, že se o své prožitky, nemilé zážitky i utrpení mohli s námi podělit. Chceme se podělit o tu skutečnost, že celou akci, účast všech sezvaných návštěv i vystupujících nezlehčujeme. V podvečerních hodinách proběhl zajisté i náročný a finančně nákladný raut, který nebral konce. Následovalo předávání ocenění a navazoval krásný kulturní program. Mimo naše chápání je ta skutečnost, proč se slavnostního aktu účastnili i zástupci ambasády Spolkové republiky Německo, snad proto, abychom pokorně ohýbali záda a pokorně navazovali na usmiřování brněnského magistrátu se sudeťáky a němci. Vrcholem pro nás pak byla ta skutečnost, že i Němci obrželi metál za něco co jsme nepochopili. Že by naše omluva za jejich zbudování tábora a týrání a genocidu lidstva ??? Neodpustíme si malou invektivu – taktéž současnými strůjci imigrace !!!

Ke svému článku jsme si dovolili použít části textu našeho přítele JUDr. Jana Kuxe s jeho laskavým souhlasem z brožurky „ Slavnostní odhalení památníku a otevření muzea internačního tábora Svatobořice – 7. 10. 2017 „   

JUDr. Jaroslav Baťka
předseda OR KČP Břeclav

Fotogalerie: Slavnostní odhalení památníku a otevření muzea internačního tábora Svatobořice