Shromáždění členů Okresní organizace KČP Olomouc

10.02.2018 15:44

Shromáždění členů Okresní organizace  KČP Olomouc

Ve středu 7.února 2018 se v Olomouci sešli členové Okresní organizace KČP na Shromáždění členů, které se uskutečnilo po čtyřech letech. Hostem byl náš přítel ze vsetínské KČP Zdeněk Vejpustek a předseda VSA Prostějov dr.Liška Josef. Potleskem byl  odměněn dopis, který účastníkům zaslal bývalý předseda NR KČP olomoučák-dr. Milan Richter, nemohl se dostavit ze zdravotních důvodů. Vyhodnocení činnosti organizace za poslední 4 roky bylo jednodušší proto, že každý rok vyhodnocujeme na tzv. bilančních besedách. Hodnotili jsme naši práci od r. 2014, kdy se nám úspěšně podařilo plně zabezpečit Národní sněm v Olomouci. Zpráva o činnosti a další body shromáždění členů naplnily plně požadavky stanov KČP-zhodnotit svou činnost, stanovit cíle a úkoly pro nastávající období, zvolení všech orgánů a návrhy  členů do vyšších organizačních úrovní včetně delegátů na letošní Národní sněm ve Žďáru nad Sázavou. Na závěr bylo přijato jednomyslně usnesení. 

V diskusních příspěvcích zaznívalo převážně téma-náš národ vyhrál letos důležitou bitvu-byl zvolen prezidentem Miloš Zeman, čekají nás další a zuřivěji proti našim národním zájmům vystupující členové prozápadních organizací, naší „páté kolony“, příznivců SNL. Naše práce za zachování historické pravdy, české státnosti, českých národních vlasteneckých zájmů bude velmi složitá, bude proti neskutečné přesile , jak politické, tak ekonomické a mediální. K tomu je zapotřebí spojení všech levicových organizací  a podobně smýšlejících občanů. K důstojnému průběhu našeho shromáždění také přispěla výzdoba  občerstvení a báseň, kterou složila a přednesla naše členka, dopisovatelka do Hraničáře, tvůrce naší kroniky Ewa Konečná.

KČP Olomouc, Ing.Karel Šimek

L I D É,  S T Á L E   B D Ě T E

 

Příteli, zastav své ztěžklé kroky,

narovnej stářím ohnutá záda.

Již zase přišel čas a opět po nás žádá

abychom se ozvali-tvrdě a nesmlouvavě.

Vše, co jsi udělal, bylo pro blaho vlasti

krásné a milované.

Ať se cokoliv stane, ta země byla a bude tvá,

a bude  ti domovem. Proto ji braň.

Když ne zbraní, tak jen laskavým slovem,

požádej své mladé bratry, ať ti v tom boji pomohou.

Vždyť mladí jsou a silní a více udělat  mohou pro to,

aby tu zněla řeč nám drahá, řeč česká.

Národ, jenž všechny bouře přečkal,

ač porobený, z kolen se zvedal znova,

stavěl domy a školy, nová města budoval, 

nemůže jen tak přihlížet, jak Germán zas útočí

na naší svobodu.

S nadřazeností mamonu diktuje českému národu

co smí a jak se má chovat.

Co oni vlastně chtějí? Vždyť se již jednou

své české vlasti vzdali. Již jednou ji prodali za moc,

jenž  pak plodila  jen jedovaté sliny.

Již jednou dokázali svými mrzkými činy

kdo vlastně jsou-prý nadlidé.

Dnes se k nám chtějí vrátit a chtějí odpuštění.

V té malé krásné zemi již pro ně místo není

i když se stále snaží hrozbou a lichotkami

najít si cestu zpátky a žít tu znova s námi.

Proto vzpomeň na slova, která ti řekl Člověk,

než ho odvedli na popravu:

buď hrdý na to, že jsi Čech, neskláněj otrocky hlavu,

bojuj , rvi se jako lev. Ať se cokoliv stane,

ta malá krásná zem již navždy českou zůstane.

Proto bdi, stále bojuj, chraň své místo na světě,

buď ostražitý a měj svou zemi rád.

Lidé, stále bděte!

 

Ewa Konečná, KČP Olomouc

Fotogalerie: Shromáždění členů Okresní organizace KČP Olomouc