Setkání vlastenců !

01.11.2013 06:35

Jako každoročně se dne 19.10.2013. sešli bývalí ochránci státní hranice 3.b.PS Karlovy Vary a jejich příznivci.Oproti jiným brigádám PS má Karlovarská nejtěžší postavení, protože byla zrušena již v r.1965 a pohraničníci se rozešli za prací po celé republice.Ostatní existovali ještě dalších 25 let do r. 1992.V místě zůstala jen malá část a proto zde pracují vlastenci, kteří sloužili i jinde.

Na organizaci setkání přes menší účast, způsobenou věkem i nemocí řady příznivců nejvíce zasloužili př. Soukup, Novotný se svojí manželkou, Kucián a Dvořák s podporou dalších účastníků. Velký dík patří i vedoucímu provozovny bývalé jídelny Tvar Doubí, který poskytl místnost pro toto setkání.

Mezi neváženější hosty patřila př. Vrzalová, vdova po bývalém veliteli brigády PS plk. Vrzalovi, která se setkání zúčastňuje každý rok.Dále na  naše setkání přijela také př. Homolková čl. NR a  předs. KR KČP Praha a Květa Nelánová, předs. OR Levicového klubu žen Karlovy Vary.

Velmi úspěšně se zhostila prezentace  př. Novotná a Kucián, který přítomným ženám předával při jejich příchodu galantním způsobem kytičku.

Setkání bylo zahájeno Státní hymnou a poté byla uctěna minutou ticha památka příslušníků, kteří už nejsou mezi námi.

Po přivítání přítomných př. Novotný ve svém vystoupení uvedl, že žije dlouhou  dobu v pohraničí. Vzpomněl na život v obci, kde chodil do školy a svůj vztah k pohraničníkům získával jako vedoucí Mladých strážců hranic v Hazlově, kde pracoval s mládeží jako vedoucí Mladých strážců hranic.Zdůraznil svoji hrdost na život v pohraničí a zůstal věrný odkazu svých rodičů.

Pak předal slovo př. Soukupovi, který informoval přítomné o Setkání příslušníků PS  celé ČR v Nymburku, které bylo svoláno k výročí založení PS. Zde bylo přítomno 324 účastníků a mezi nejvýznamnější patřil kandidát na poslance za KSČM s. Grospič a bývalý velitel PS gen.Šádek, delegace Německých antifašistů, předs. NR KČP př. Janda, předs. Slovanské vzájemnosti př. Mináč, zástupci  obč. sdružení Vojáci proti válce, mírových organizací žen, lidosprávy a Klubů českého pohraničí, kteří přijeli se svými prapory.

Připomněl současnou situaci, kdy pravice vládne proti lidu, ovládá sdělovací prostředky , kterých využívá k zakrývání vlastních lumpáren. Útočí proti Benešovým dekretům, kolaborují s revanšisty a bagatelizují boj proti okupantům.

Omluvil skupinu mladých, kteří nepřišli, protože za účast jim hrozí postih a vyhazov z práce. Vyzval, abychom volili správnou stranu a poděkoval přítomným za obětavou práci pro společnost.

Za aktivní činnost byla udělena Medaile 2. stupně př. Dvořákovi a 3. stupně př. Zvěřinovi, kterému bude předána dodatečně pro neúčast z důvodu nemoci.

V diskuzi vystoupilo několik účastníků, kteří poukazovali na složitost práce a odsoudili představitele moci, kteří šíří o PS pomluvy, lži a překrucují pravdu a mnohdy je i postihují za těžkou službu na Státní hranici. Naopak ty, kteří republice škodili, porušovali platné zákony, sloužili cizím mocnostem proti vlastnímu lidu, jsou oceňováni, vydáváni za vzor, i když to byli vrazi.

Ve vystoupeních bylo zdůrazňováno, že naším hlavním úkolem je obhajovat historickou pravdu o socializmu i PS a vysvětlovat ji spoluobčanům.

Mezi nejvýznamnější příspěvky patří vystoupení př. Homolkové, Vrzalové, Novotné,

V závěru setkání př. Novotný poděkoval za práci a účast s přáním setkat se i příští rok.

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří

 

Fotogalerie: Setkání vlastenců !