Setkání u příležitosti 65. výročí schválení zákona č. 69/1951 Sb.

29.05.2016 15:14

Dne 26. května 2016 se v budově MěV KSČM Ostrava uskutečnilo setkání u příležitosti 65. výročí schválení zákona č. 69/1951 Sb.
O ochraně státních hranic.

V úvodu předseda MěR KČP Václava Soukupa Ostrava přítel Jan Gara zhodnotil činnost MěR za uplynulé období. Následovaly dva krátké filmové klipy, které přiblížily dvě ze vzpomenutých akcí, a sice Mezinárodní den žen, který se uskutečnil dne 11. března 2016 a pietní akt ve Velké Polomi ze dne 17. dubna 2016.

Následujícím bodem setkání bylo připomenutí vzniku Pohraniční stráže přítelem Milanem Poledníkem. Tomuto tématu se věnoval i následně promítnutý film.

Části z účastníků byly předány pamětní plakety k 65. výročí PS a to – př. Šestákovi, Jakubkovi, Holasovi, Dutkové, Plonkové, Marešovi, Sirůčkovi, Katreniaku a Grobelnému. Všichni účastníci obdrželi pamětní listy. Dále byla předána tato ocenění – Čestné uznání NR KČP př. Oldřichu Jakubkovi, plaketu NR KČP př. Janu Garovi staršímu a medaili 3. stupně NR KČP př. Janě Plonkové.

V závěru proběhla diskuse, ve které zazněl ze strany předsedy Česko-ruské společnosti RSDr. Karla Šestáka návrh, aby se náš klub v příštím roce zúčastnil „pochodu nesmrtelného pluku“. Tento návrh se setkal s kladným ohlasem z auditoria.

Připomenutí výročí schválení tohoto důležitého zákona proběhlo velice důstojně a v přátelském duchu a věříme, že podobně se sejdeme i u příležitosti výročí sedmdesátého.

 

Škamla Martin, KČP Ostrava

Fotogalerie: Setkání u příležitosti 65. výročí schválení zákona č. 69/1951 Sb.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>