Setkání tří krajských rad KČP v Kroměříži

24.09.2016 11:17

Poslední akcí nedávné doby v okruhu činnosti bruntálské Městské rady Klubu bylo setkání 3 krajských rad KČP (olomoucké, zlínské a moravskoslezské) v Kroměříži.

Setkání proběhlo v městě zařazeném již před lety do seznamu UNESCO, nád­herném městě na řece Moravě, městě Podzámecké a Květné zahrady, mnoha historických památek, arcibiskupského zámku s významnou obrazár­nou (Tizianův Apollo a Marsyas aj.).

Zasedání se konalo v krás­ném prostředí restaurace a kuželny U Nedopilů v Dol­ních zahradách; pořadatel, Zlínská krajská rada KČP, se zhostil svého úkolu na výbornou. Sjeli jsme se dne 24. září 2016 v 10 hod. a započali jednání proje­vem předsedy zlínské KR pplk.. JUDr. Miroslava Kováře.

Mlhy, které nás prováze­ly Hanou od Šternberka po Břest, se rozplynuly a bylo krásné počasí. Rovněž projev př. Mir. Kováře nás ubezpe­čil o podobných či shodných názorech na hlavní palčivé problémy dneška v ČR i za­hraničí.

Hlavní úkol nás býva­lých pohraničníků a vojáků ČSSR, včetně sympatizantů, je postavit se proti válce, od­halovat historickou pravdu především mladé generaci a na veřejnosti pevně prosa­zovat vlastenecké postoje na základě I. a II. odboje, zákla­dů od TGM, M. R. Štefánika a dr. E. Beneše.

Dále jsme navštívili s pra­pory místní hřbitov. Průvo­dem jsme se dostali k rodinné hrobce prezidenta arm. gen. Ludvíka Svobody a jeho blíz­kých, kteří padli či zahynuli za okupace rukou nacistů, (mj. syna Miroslava, který byl umučen nacisty v roce 1942 v 17 letech). Mnoho obětí položila rodina prezidenta L. Svobody na oltář vlasti. Čest jejich památce! Polože­ním kytic či věnců jsme uctili pietní místo jejich věčného odpočinku.

Abychom utužili přátelské vztahy mezi jednotlivými KR, uspořádali jsme trojutkání v kuželkách 3 čtyř­členných družstev. Vrchní rozhodčí pan Nedopil, řídil s přehledem a nadhledem toto „bouřlivé klání“. Vítězná moravskoslezská KR s uzná­ním poblahopřála soupeřům k statečným výkonům a fair play celého zápasu.

Odjížděli jsme domů plni příjemných dojmů a naby­tých přátelství. Rovněž jsme vyjádřili hluboké poděkování majitelům restaurace U Ne­dopilů za perfektní pohoštění a veškerou péči o akci. Taktéž děkujeme pořádající zlínské krajské radě KČP. Na shleda­nou příště v Moravskoslez­ském kraji v r. 2017!

 

Za MěR KČP Bruntál
Josef Halabala, předseda