Setkání s pplk.v.z. MUDr. Markem Obrtelem a členy NR KČP.

24.04.2017 13:27

Když jsme se potkali 17. listopadu 2016 na Letenské pláni s MUDr. Markem Obrtelem nedoufali jsem, že se nám podaří ho pozvat k nám do Úpice na setkání se členy KČP, sekce ochránců státních hranic. Přítel Pavel nadhodil, že za pozvání nic nedáme, tak jsem Marka Obrtela oslovil. Navázali jsme rozhovor o tom, odkud jsme a jakou máme činnost. Dohodli jsme se, že si zavoláme a domluvíme termín. Výbor naší úpické sekce navrhl termín 22. duben 2017. MUDr. Obrtel požádal, jestli by mohli přijet už 21. dubna s Milanem Richterem a Adélkou Valentovou, kteří jsou členy NR KČP. Rozjeli jsme zorganizování programu na tyto dva dny. Termín byl definitivně schválen a potvrzen všemi zainteresovanými aktéry. Členové organizačního štábu si rozdělili úkoly a nakonec se zrodila úspěšná akce. Byl zajištěn program na 21. dubna od 11:00 hodin do večera. Čas ukončení nebyl stanoven! Jak tento den probíhal? Sešli jsme se na nádraží v Malých Svatoňovicích, kam v 10:00 hodin přijeli vlakem Adélka Valentová a Milan Richter. Protože M. Obrtel nahlásil příjezd v 11:00 hodin, navštívili jsme místní Cukrárnu, která se nachází nedaleko nádraží ČD. V příjemném prostředí Cukrárny jsme vypili kávu a ochutnali výborné výrobky paní cukrářky. Ve stanovený čas přijel MUDr. Obrtel a po vřelém přivítaní jsme absolvovali první plánovanou akci a tou byla prohlídka Muzea vojenské historie (MVH. Hlavní tvůrce této významné expozice, František Hlavica překvapil naše hosty exponáty z 1.světové války a hlavní část tvoří sbírka zbraní, střeliva, uniforem a dokumentů ze 2. světové války. Prohlídka měla původně trvat hodinu, ale nakonec z toho byly hodiny dvě. Průvodcem MVH je náš člen KČP Bohumil Málek. Stále se bylo na co dívat a o čem diskutovat. Po skončení prohlídky MVH jsme se přemístili na náměstí Karla Čapka, který se v domě na náměstí 9. ledna 1889 narodil.

V nedaleké restauraci Salamandr (název je převzat z Čapkova díla Válka s mloky. Ach jak předvídavý autor K. Čapek byl!) Po obědě jsme nemohli vynechat prohlídku Muzea bratří Čapků. Po prohlídce obou expozic, kde v prvním patře je Život a dílo spisovatele Karla Čapka a druhé patro je věnováno malíři Josefu Čapkovi jsme konstatovali, jak nadčasoví oba umělci byli. Marek Obrtel, byl nadšen, jako věřící křesťan, svatoňovickým kostelem Panny Marie sedmiradostné, místní studánkou s „léčivou“ vodou a kapličkou ve které se nachází oltář sestavený z araukaritů, což jsou zkamenělé kmeny pravěkých stromů a větví. Další zastávkou byla návštěva Báňské záchranné stanice, která byla součástí dnes již bývalého dolu Zdeněk Nejedlý II v Odolově. Zaměstnanec záchranky účastníkům exkurze poskytl informace o náplni práce BZS a provedl je místnostmi se záchranářskou technikou a seznámil je s vybavením příslušníků BZS. Nedaleko BZS se nachází plně vybavený bunkr z roku 1938, který do současného stavu uvedli opět členové KVH, zde již zmiňovaný František Hlavica a David Beneš. Nadšení a obdiv našich hostů byl skutečný a nefalšovaný. Však také tento objekt stojí za navštívení. Cestou zpět, jsme se zastavili u Památníku osvobození v Odolově. Na závěr návštěvy Malých Svatoňovic jsem hostům ukázal venkovní expozici důlních strojů a zařízení, která připomínají historii dobývání černého uhlí v této oblasti, kterou minulé vlády totálně zlikvidovaly. Závěr prvního dne se uskutečnil v Muzeu stejnokrojů vojáků a příslušníků SNB u Emila Macejka v Úpici- Radči.

      Druhý den 22.dubna 2017 se uskutečnila beseda s pplk. v.z. MUDr. Obrtelem a Milanem Richterem. Nejprve se ujal slova Milan Richter, bývalý předseda NR KČP, který informoval o připravovaných akcích NR KČP v roce 2017 a pohovořil a spolupráci s dalšími organizacemi. Zdůraznil, že KČP je apolitická organizace, která nepodléhá žádné politické straně a členem se může stát každý, kdo se bojí o bezpečnost a suverenitu naší vlasti.

MUDr. Obrtel poskytl informace, jakým způsobem funguje pakt NATO. V průběhu přednášky promítal prezentace týkající se celé problematiky. Přednáška byla vyčerpávající a přítomní členové i hosté zde přítomní byli nadšeni množstvím informací, které se z našich sdělovacích prostředků nedovíme. Také nám poskytl informaci o zakládání Domobrany a problémech s tím související. Určené dvě hodiny uběhly rychle a na závěr M. Richter a M. Obrtel zodpověděli řadu dotazů, týkající se projednávaných témat.

Jaroslav Vrba, KČP Úpice

Fotogalerie: Setkání s pplk.v.z. MUDr. Markem Obrtelem a členy NR KČP.

1 | 2 | 3 >>