SETKÁNÍ s Andrejem Jevgenjevičem ŠARAŠKINEM

11.12.2014 12:54

SPOLEČNÉ  PROHLÁŠENÍ  ÚČASTNÍKŮ  SETKÁNÍ
S GENERÁLNÍM KONZULEM RUSKÉ FEDERACE
Andrejem Jevgenjevičem ŠARAŠKINEM
V PROSTĚJOVĚ  DNE 21.10.2014

 

My, občané České republiky, velice pozorně sledujeme události v oblasti společensko-politického vývoje ve světě.

Se znepokojením jsme zaznamenali volný nástup fašizmu na Ukrajině a s hlubokými pocity lítosti vnímáme tragickou situaci a utrpení sta tisíců lidí žijících v této oblasti.

S obavami sledujeme přípravy Západu na zahájení válečného  konfliktu. Představitelé států Evropské unie a vláda USA tolerují nebo i podporují zločinecká, nehumánní počínání samozvané kyjevské vládní junty, která se stala prostředníkem i nástrojem pro dosažení jejich imperiálních cílů.

Soustředěné úsilí směřují k oslabení pozitivního trendu hospodářského rozvoje Ruské federace, k jejímu rozčlenění a následné izolaci od světa.

V konečném důsledku se jedná nejen o zotročení ruského lidu, ale zároveň o ovládnutí  nezměrného bohatství zdrojů ruské země.

Vážený pane prezidente Putine,

dovolte nám, dnešním účastníkům mírového shromáždění, vyjádřit Vám hluboký respekt a poděkování za klidnou rozvahu při posuzování  provokačních kroků politiků Spojených států amerických, EU i NATO.

Na rozdíl od hegemonů Západu, usilujících za každou cenu o dosažení a realizaci absolutní světové nadvlády pomocí válečného konfliktu, uvědomujeme si, že třetí světová válka by byla tou poslední událostí pro převážnou většinu života na planetě Zemi.

Vyslovujeme přání, naději a podporu Vašemu mírovému řešení krize vyvolané silami reprezentujícími cizí imperiální zájmy.

Odmítáme prosazované snahy USA a NATO o další bezprostřední přiblížení k území Ruské federace.

Podporujeme Vaše mírová úsilí při jednáních o řešení vzniklých i vznikajících ohnisek napětí ve světě.

Věříme v zachování trvale pevného přátelství a solidaritu mezi našimi národy, věříme v příznivou, mírovou budoucnost našich zemí.

 

V České republice, Prostějov, 21.10.2014

 

Za všechny přítomné :

Vlastenecké sdružení antifašistů Moravy a Slezska
Klub českého pohraničí Prostějov