Setkání pohraničníků Jihomoravského kraje v Oblekovicích

11.07.2016 08:33

Setkání pohraničníků Jihomoravského kraje v Oblekovicích se konalo při příležitosti 65.výročí přijetí zákona o ,,Ochraně státních hranic,,dne  11.června 2016.

Zcela zaplněný sál Kulturního domu ve Znojmě- Oblekovicích hostil bývalé pohraničníky Znojemské brigády i s partnerkami. O úvodní slovo se postaral ve 13.15 hod.Mir. Vlašín, který přivítal účastníky a předal slovo Stan. Bršlicovi, dále Mir. Grebeníčkovi poslanci PČR, který měl velmi aktuální připomínku k současné politické situaci.

 Další část programu byl předávání ocenění za práci pro KČP. Je jen škoda, že mnozí si nepřijeli pro ocenění, převážně ze zdravotních důvodů. Program dále pokračoval vystoupením taneční skupiny Znojemské grácie, který opravdu s grácií se zhostil svého vystoupení. Celý sál tleskal jejím výkonům i když jejich průměrný věk se blížil k 70-ti letům. Zdatně je podporovala hudební skupina Vlast. Polák a Mil. Žídek, která je doprovázela a hrála i k poslechu. Skvělou atmosféru využívali účastníci k osobním setkáním s svými kamarády, které dlouho nespatřili.

Spokojení a s dobrou náladou se rozjížděli účastníci v podvečer do svých domovů, když si slíbili, že to nebylo poslední setkání v tomto roce.

Zdeněk Vejpustek předseda KČP Vsetín, účastník setkání.

 So, 11. června, 13:00 – 18:00

Fotogalerie: Setkání pohraničníků Jihomoravského kraje v Oblekovicích

1 | 2 | 3 >>