Setkání pohraničníků 3.b. PS Karlovarské brigády.

03.11.2014 09:12

Příslušníci Karlovarské brigády se 18.10.2014, tak jako každý rok setkali v Karlových Varech-Doubí.Vojsková ochrana Státních hranic s NDR byla zrušena v r. 1966 a to je  už téměř 50 let.

Pohraničníci, kteří zde zůstali se zapojili do činnosti, ale jen ti, kteří byli a jsou toho schopni.Proto jsme se zamýšleli také nad tím, zda toto setkání bude poslední pod názvem „Setkání příslušníků 3.b. P Karlovy Vary“ a pokračovat v každoročních setkáních pouze v rámci KČP Karlovy Vary a tento návrh byl přijat.

Po zahájení hymnou př. Kučera přivítal všechny přítomné a hosty našeho setkání.I letos  nás navštívila př. Vrzalová, manželka zesnu-lého velitele plk. Vrzala.Dalšími hosty byli poslanec parlamentu ČR s. Borka, předs. KR KČP př. Bořánek, předsedkyně LKŽ př. Beláňová a zástupci brigád PS z Chebu, Mar. Lázní, Chomutova a Prahy.

Předseda OR KČP Karlovy Vary  seznámil přítomné s naší činností od posledního setkání, kdy jsme buď organizovali, nebo se podíleli na řadě akcí, jako byl např. Krajský sněm, Národní sněm v Olomouci i akcí v sousedních Brigádách PS, jako např. uctění památky zavražděného voj. PS  Soukupa  v Č.Hamrech, či odhalení Památníku

Vyhnaných ČS občanů z pohraničí v r.1938.i Setkání s přáteli ze SRN.

Navázali jsme spolupráci se Slovenskými přáteli, které zastupuje př.Uwe Klauz, který rediguje Slovenské internetové vydání obdoby našeho Hraničáře „Červená liška“(www.cervena liska.sk), kde jsou uveřejňovány i naše články, které seznamují naše Slovenské přátelé s naší činností.Zlepšila se naše dopisovatelská činnost za aktivního přispění př. Dvořáka do celostátního i místního tisku.

Obhajujeme pravdu o naší historii, budování socialismu,úloze Pohra-niční stráže, boj za naší samostatnost,úlohu Rudé armády za 2.světové války a nezbytnost odsunu profašistických Sudetských Němců.Ve sdělovacích prostředcích se toto překrucuje a zlehčuje.Historie se převrací naruby a tím je také ovlivňováno myšlení, zejména mladých lidí.Hrdinové jsou odsuzováni a vrahové oslavováni.Proto je nutné zvýšit náš vliv na veřejnost a zúčastňovat se významných akcí,zejména 70. výr. našeho osvobození.V plánu počítáme s účastí ne těchto akcích.Př.Novotný na tomto setkání hovořil o hlavních úkolech KČP, vytyčených na Národním sněmu v Olomouci.Naším hlavním úkolem je přispívat k udržení míru, vyvracet lži o naší historii, budování socialismu, úloze PS, odsunu Němců prohlubovat mezinárodní spolupráci.

Za aktivní dlouholetou práci byla odměněna řada členů. Vyznamenání (medaile 2a 3 stupně))byla předána př. Zvěřinovi, Lesserrové, Dvořákovi, PhDr.Musilovi, Kučerovi a Kociánovi.

V diskuzi, která byla věcná, obsažná a přínosná vystoupila řada přítomných.Byla také kritizována slabší propagace tohoto setkání.

Př. Holek z Chomutova vytváří blok na internetu o práci PS.Objíždí objekty bývalých jednotek PS, pořizuje jejich fota a sbírá dokumenty o činnosti PS pro zachování pravdy o činnosti Pohraničníků a požádal o přístup k nim.

Předseda KR KČP př. Bořánek ve svém vystoupení ocenil práci OR v K. Varech, Aši a Dolním Žandově, kde  je velmi dobrý styk s obča-

ny.Kritizoval vysílání našich vojáků do zahraničí pro cizí zájmy  a podotkl, že  dochází k falšování naší historie a spolupráci členů vlády se Sudetskými Němci, což je proti zájmům naší vlasti.

S. Borka informoval o své práci poslance.Ve spolupráci se s.Filipem organizoval seminář za účasti zahraničních hostů o zdrojích a činnosti neofašismu v Evropě.S předsedou vlády posuzovali neúměrné nároky církví v restituci a požadovali zrušení, nebo podstatné snížení dotací pro „Ústav proti komunistickému režimu“

Př. Kálecký ve svém vystoupení uvedl, že svoji sportovní karieru začal u PS v Karlových Varech a poté přešel do Rudé hvězdy Praha a stal se 3x Mistrem republiky  v trojskoku a reprezentoval nás i v zahraničí.Pak v diplomatických službách byl v Latinské Americe, kde ho znají pod jménem Rusticio.V Nikaragui měl besedu s cca 500 pohraničníky o činnosti naší PS, což se setkalo s velkým úspěchem. Dnes je průvodcem cestovního ruchu v Praze.Uvedl, že se stále cítí být pohraničníkem a na službu u brigády PS v K.varech je stále hrdý.V závěru předseda OR př. Soukup předal všem ženám kytičku a ukončil tak oficiální část programu.Diskuse v hloučcích však probíhala dále.

 

Volně zpracoval př. Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří

 

 

 

Fotogalerie: Setkání pohraničníků 3.b. PS Karlovarské brigády.