Setkání německých a českých přátel z hranice v Neustadtu

12.04.2015 08:38

Setkání německých a českých přátel z hranice v Neustadtu se v sobotu 11. 4. 2015 vydařilo...

Jakoby vše ten den přálo tomu krásnému aktu plného přátelství a vzájemného porozumění. V prosluněném dopolední se sjelo v mnoha automobilech do příjemného prostředí Neustadtu - Vogtlandu asi 80 účastníků přátelského setkání bývalých východoněmeckých a československých pohraničníků a jejich přátel a příznivců. Již 5. setkání bývalých spolubojobníků ve zbrani při ochraně státní hranice svých zemí bylo zahájeno hymnami NDR a ČSSR. Všichni přítomní si měli možnost opět zavzpomínat na dobu své čestné a poctivé vlastenecké služby.

Pod taktovkou německých přátel G. Kaisera, W. Rödela a R. Geigenmüllera ve vzorně připraveném prostředí bývalého vojenského prostoru Vogtlandu v Neustadtu uvedl ve svém vystoupení svou nově vydanou knihu vzpomínek plk. GT v.v. Karl H. Kathert, který v knize vyjádřil své zkušenosti a zážitky i historické skutečnosti z doby jeho aktivní služby na SH a z vývoje situace na demarkační linii mezi vítěznými mocnostmi z 2. světové války. Ta se stala nakonec hranicí dvou světů, kdy my jsme stáli na straně ochrany míru a pokrokového nekapitalistického vývoje vzniklého světového tábora socialismu. Jeho vystoupení bylo doplněno krátkými doplňujícími vzpomínkami několika dalších přátel z hranice. 

Za československé pohraničníky promluvil pplk. RSDr. Jaroslav Horák, který předal nejen zdravici od předsedy NR KČP plk. RSDr. Milana Richtera, CSc., ale od všech československých pohraničníků a členů KČP z kraje Karlovy Vary. Připomněl ve svém vystoupení fakt, že kdyby zde přítomní bývalí ochránci měli začít vyprávět své příběhy z hranic, byl by to nekonečný příběh. Příběh, za který se nikdo z nás bývalých ochránců našich vlastí a našich přátelských zemí NDR a ČSSR nemusí stydět. Naopak máme skutečně být na co hrdi.  

A v dnešní době, kdy ztemnělé hlavy současných politiků našich zemí způsobují DOBU TEMNA i v mnoha hlavách našich spoluobčanů je jenom dokladem zrůdnosti současných mocných na Západě. Kniha objektivních vzpomínek našeho přítele K.H. Katherta by se měla stát předmětem výuky na školách, aby mladé generace nežily v klamu a lžích o minulosti. Je moc důležité naše vzájemné přátelství a všichni  se musíme snažit ho upevňovat a  rozvíjet. V závěru vyjádřil Jarda Horák hlubokou úctu ke všem bývalým pohraničníkům a ostatním ochráncům NDR, k jejich rodinám a poděkoval za pozvání k nim. 

Předseda ašské sekce OSH při KČP mjr. v.v. Milan Paučo pak spolu s čestným předsedou mjr. v.v. Václavem Veselým a s Jaroslavem Horákem předali děkovné listy, čestná uznání i drobné věcné dary německým přátelům a tlumočnici. Zároveň převzali od německých přátel dar - vojenskou pohraniční uniformu podplukovníka i s čepicí a čestnou zbraní z rukou plk. GT v.v. Hermanna Bosche, Wolfganga Rödela a pplk. GT v.v. G. Kaisera. Tato uniforma se stane významnou součástí připravované síně tradic ochránců hranic v Aši.

 

Dobrým obědem a následnou přátelskou besedou mezi přítomnými vyvrcholil tento krásný den prosycený vzájemným pochopením a srdečností. 

Děkujeme Vám, němečtí přátelé. Budeme rádi na tento den vzpomínat.

 

Text a foto: Jarda Horák

Fotogalerie: Setkání německých a českých přátel z hranice v Neustadtu