Setkání na Cínovci

18.04.2009 11:38

V sobotu 18.dubna 2009 v dopoledních hodinách se sešli zástupci Klubů Českého pohraničí Středočeského a Severočeského kraje u Pomníku padlých ochránců státních hranic od roku 1918 až do roku 1992, kdy byly zrušeny jednotky pohraniční stráže, na Cínovci. Čestnou stráž tvořili praporečníci z obou krajů s prapory Klubů Českého pohraničí. Zástupci obou krajských a některých okresních rad KČP, jakož i hosté z bývalé NDR položili k Památníku kytice.

Hlavní projev přednesl předseda Středočeské KR KČP Jiří Pokorný. Zvláště přivítal milé hosty,bývalého příslušníka Pohraničních vojsk bývalé NDR, plukovníka ve výslužbě Karl Heinze Kartherta. Dalším hostem byl člen Revolučního svazu přátel Ernsta Thalmanna z Rostocku Gerd Hommel. Sešli jsme se zde proto,abychom tento památník udržovali jako stálý symbol naší státnosti, nezapomínali na ty, kteří pro ochranu své vlasti ztratili to nejcennější, svůj život.Nesmíme na ně nikdy zapomenout.Budeme se zde pravidelně scházet, aby se toto místo stalo symbolem sounáležitosti, kde se budou scházet slušní lidé, kteří neztratili paměť a nejsou ochotni se podřizovat jakémukoliv diktátu překrucování dějin naší země, řekl dál Jiří Pokorný.Nejde o to vypočítat kolik mladých životů vyhaslo na státní hranici při její ochraně, při plnění vlasteneckých povinností, protože každý jeden mladý život má nenahraditelnou hodnotu, kterou nelze ničím vyvážit.

V závěru poděkoval správci památníku Petru Jakšovi. Celkem se nás zde sešlo asi padesát.

Nyš, Foto: Maršálková

Fotogalerie: Setkání na Cínovci