Setkání krajských rad KČP, o. s. ve Vsetíně

16.04.2013 14:11

            Krásný slunný den, snad první v tomto letošním podivném jaru, a milé prostředí restaurace Na špici ve Vsetíně přivítal delegace tří krajských rad KČP. Jednalo se o sousedící kraje Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský, které toho mají mimo moravskou příbuznost mnoho společného. Ostatně, jako i naše další organizace.

            Po uvítání a seznámení s programem jsme vyslechli zajímavou přenášku o historii Vsetína a celého regionu. Pak dostali prostor předsedové krajských rad, aby přednesli své poznatky o práci v klubech. Tradičně měl úspěch Jan Gara, předseda krajské rady Moravskoslezského kraje, který se mohl pochválit skutečně bohatou a pestrou činností našich jednotlivých městských rad. Zmínil také problémy, s nimiž se potýkají jak jeho, tak i ostatní krajské rady a tím je stárnutí členské základny a s tím související komplikace. Jádro práce zůstává na pár „mladších“ členech a všichni pociťujeme nutnost přílivu mladé krve. Cíle a plány máme skvělé, jen těch sil ubývá. Všichni hledáme možnosti jak oslovit příslušníky mladé generace. Pohraničníci, kteří sloužili v devadesátých letech se od nás mnohdy sami z nepochopitelných důvodů odtahují, no a po nich již další generace na čáře nesloužili. Všichni jsme se shodli, že se vytrácí duch vlastenectví a národní hrdosti, přesto si však myslíme, že stále máme mladým co nabídnout. A to nejen lásku k vlasti, jejím tradičním historickým hodnotám. Zazněl i citát – Kdo chce dojít nejdále, musí mít cíl. Pozitivně byla vnímána i personálně „silná“ delegace pořádající Zlínské krajské rady, jejíž zástupci byli vyučujícími na známé Holešovské Důstojnické škole pohraniční stráže

            Po obědě se rozvířila vcelku bohatá diskuse, ve které se přítomní nemohli nevyhnout kritice současného režimu a systému obecně. Není proto divu, že v závěru byla přijata výzva, kterou účastníci vyjádřili svůj nesouhlas se stávajícím stavem. Nutno dodat, že s výzvou zhruba třetina nesouhlasila, ale demokraticky se podrobila. Měli pocit, že podobné apely jsou dnes na takřka denním pořádku a pokud nic konkrétnějšího neřeší, ani nenabízejí alternativu dalšího postupu, stávají se pouhými floskulemi.

            Celkově lze setkání vyhodnotit kladně a organizátoři zaslouží dík za mimořádnou aktivitu. Kdo někdy něco podobného organizoval, ví sám nejlépe, co to obnáší. Všichni účastníci byli odměněni drobnými dárky a závěr korunovala sympatická tombola o další dárky. Všem proto ještě jednou děkujeme za skutečně zdařilou a výborně zvládnutou akci. Další setkání, na které se již ode dneška můžeme těšit, uspořádá 12. dubna 2014 v srdci Slezska v Opavě, Moravskoslezská krajská rada        

Jan Adámek

Fotogalerie: Setkání krajských rad KČP, o. s. ve Vsetíně

1 | 2 | 3 >>