Setkání ke „ Dni čsl. armády“ v Hroznatíně

18.10.2016 21:59

1.října 2016 se v rodišti Ludvíka Svobody v Hroznatíně na Třebíčsku shromáždili  členové a příznivci KČP, aby si připomněli „Den československé lidové armády“, který se slavil každoročně 6.října na počest výročí zahájení Karpatsko – dukelské operace dne 6.října 1944.

Ten den vstoupila vojska I. čsl. armádního sboru pod vedením armádního generála Ludvíka Svobody na území ČSR okupovanou německými fašisty. Tyto historické okamžiky zachycují některé poválečné filmy jako např. film „PRÁČE“, který je zřejmě uložen v trezoru, aby „nekazil“ výchovu mládeže!

Významný den 6.října zmizel po roce 1989 z kalendáře a poté byla zlikvidována  bojeschopná armáda, a to takovými „odborníky“, jako byli v minulém více než dvacetiletí lidovci Výborný, Baudyš, Holáň a další, kteří se vystřídali ve funkci ministrů obrany, a takovými „hvězdami“ ve funkci náměstků jako byli pánové Nečas a Kalousek. Je vlastně zázrak, že z armády ještě něco životaschopného zbylo, uvádí Ing. Miroslav Vacek, poslední skutečný odborník ve funkci ministra obrany.

Podle jeho vyjádření se z naší silné bojeschopné armády zejména po vstupu do paktu „NATO“ stal víceméně jen expediční sbor plnící úkoly Spojených států.

Shromáždění v Hroznatíně zahájil přivítáním přítomných Miloslav Wasserbauer, který byl iniciátorem, aby byl zhotovení pomník L. Svobodovy. Pomník je dílem sochaře Josefa Dolejše, který krásný kamenný pomník zhotovil. Je to snad v ČR jediný pomník generála L. Svobody na rozdíl od Slovenska, kde se L. Svoboda těší velké vážnosti a úctě, o čemž svědčí jeho krásný pomník ve Svidníku.   

Po zahájení projevu se slova ujal Jaroslav Štefec, místopředseda spolku „Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů“, který podrobněji pohovořil o Karpatsko – dukelské operaci, o jejím průběhu a velitelské roli generála L. Svobody.

Setkání bylo přítomno pouze několik málo desítek účastníků, kteří položili kytice a zapálili svíčku. Po obou stranách pomníku stáli se standartami KČP zástupci čtyř Krajských rad včetně Olomoucké KR.

Delegace KR KČP Olomouc byla čtyřčlenná a tvořily ji jen ženy. Před zahájením shromáždění jsme měly dostatek času na prohlídku mini muzea, které tvoří 3 malé místnosti s vybavením odpovídajícím počátku 20. století. V tomto statku spatřil světlo světa dne 25.11.1895 Ludvík Svoboda a prožil v něm i první roky života. Navštívily jsme i skromnou „Síň slávy“, kde je v čele místnost busta gen. Ludvíka Svobody a vpravo od ní je uloženo množství stuh s nápisy z kytic a věnců kladených k pomníku. Na stěně proti vstupu do místnosti jsou velké nástěnné tabule s fotografiemi z bojů I. čsl. armádního sboru a komentáře k nim. Najdete na nich i úryvky z knih a projevů generála L. Svobody. Mezi fotografiemi jistě zaujme pozornost trojice mladých žen ve vojenských uniformách a ušankách a z textu k nim se dozvíme, že to jsou Volyňské Češky, které ve svých 18. letech se na výzvu přihlásily do Svobodovy armády jako tisíce dalších Volyňských Čechů.

Z informačního zpravodaje „Společnosti Ludvíka Svobody“, který byl k dispozici, jsem se z článku Františka Štefka dozvěděla nejen, že brigáda  I. čsl. armádního sboru 5.4.1945 osvobodila Ružomberok, ale týž den Ludvík Svoboda převzal funkci ministra národní obrany v první poválečné Československé vládě. K témuž datu byl početní stav armády následující: 3.670 Čechů,   8.780 Volyňských Čechů,  72.400 Slováků a  12.499 Rusínů a Ukrajinců.

Na těchto základech byla postupně vybudována armáda Československa, která si plně zasloužila mít  svůj významný den v kalendáři!

Setkání členů a příznivců KČP v Hroznatíně i přes poměrně malou účast splnilo svůj účel. Setkání dobrých přátel má vždy svou hodnotu a upevňuje přátelské vztahy do budoucna. Další setkání se uskuteční 26.11.2016 opět v Hroznatíně, to už vzpomeneme 121. výročí narození armádního generála a prezidenta republiky v letech 1968 – 1974 Ludvíka Svobody.

Za KR KČP Olomouc RNDr. Jarmila Sedláčková CSc.

Fotogalerie: Setkání ke „ Dni čsl. armády“ v Hroznatíně