Setkání KČP Jemnice.

28.03.2018 20:18

Dne 22. února 2018, se uskutečnilo v odpoledních hodinách, setkání členů KČP Jemnice, v Loveckém salonku restaurace, „ U Víta.“ Toto setkání navazovalo na dopolední Okresní Sněm KČP ve Znojmě.

V úvodu přivítal předseda KČP Jemnice Ján Lajda všechny přítomné a popřál členům pevné zdraví a štěstí – Pavlovi Kinclovi, Ing. Zdeňkovi Dvořákovi, Jaroslavovi Laučíkovi, Bohuslavovi Koupilovi, Břetislavovi Macečkovi k jejich narozeninám. Zvláště pak jménem všech členů, popřál také příteli Vilémovi Oulehlovi, k jeho významnému životnímu jubileu,- 75. narozeninám.

Poté předal, za dlouholetou práci a činnosti v klubu v Jemnici, medaili NR KČP 3. stupně,- Ing. Zdeňkovi Dvořákovi, plaketu KČP, - příteli Miloslavovi Žákovskému a medaili KČP Jemnice, příteli Jaroslavovi Sekaninovi.

V rámci tohoto setkání seznámil členy, s průběhem Okresního sněmu KČP, ve Znojmě a vyhodnocením činnosti, za období od IX. Národního Sněmu KČP. Seznámil členy se skutečností, že bylo zvoleno nové vedení OR KČP Znojmo, na čele s novým předsedou, přítelem Svatomírem Pokorným.

Seznámil s úkoly a akcemi na další období a pozval přítomné, k účasti na plánovaných akcích , které budou probíhat v letošním roce, zvláště pak na setkání Jihomoravských pohraničníků, které se uskuteční dne 18. srpna 2018, v kulturním domě v Hevlíně. Krajský Sněm KČP, se uskuteční 24. března 2018, v Břeclavi a X. Národní Sněm KČP, se uskuteční ve dnech 30.června -1.července.2018, ve Žďáru nad Sázavou. Za KČP Jemnice, se obou těchto akcí zúčastní po předchozím delegování, přítel Rudolf Zbín.

Poukázal i na skutečnost a vyzval všechny členy, aby v rámci rozšíření kolektivu oslovili i další bývalé členy PS, příznivce a symaptizanty, s cílem získat je pro práci v KČP Jemnice. Poukázal i na možnost a nutnost odběru časopisu, „ Hraničář.“

V další části proběhla výměna názorů a beseda k problematice KČP a činnosti v Jemnici. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře.

Další setkání bude svoláno v měsíci dubnu. R.Z.

Fotogalerie: Setkání KČP Jemnice.