Setkání Historické skupiny 1. čs. part. brigády JŽ

27.09.2013 07:43

Po pětihodinovém jednání skončilo pracovní setkání historické skupiny 1. čs.partyzánské brigády Jana Žižky ve Vsetíně v budově Maštalisek. Počet účastniků 45 + 4 hosté.

Jednání zahájil předseda Svazu bojovníků za svobodu Mir. Mikulčák přivítáním žijícich příslušníků brigády Jana Žižky a všech přítomných. Předal slovo předsedovi K: Vaculíkovi, který seznámil členy s prací výboru a plány na příští období. Velmi živá diskuse se rozvinula o nově vydané knize ,,Na každém kroku boj,, zde přítomné autorky Marii Hrošové. Z pohledu čtenáře je možno nějaké drobnosti vytknout, ale jsou to jen subjektivní názory. Jak se říká po bitvě každý generál. Kniha je každopádně přínos pro čtenáře i pro příslušníky brigády. Užitečný je i přístup obce Prlov, který bude filmově zpracovávat události jara 1945 v Prlově a okolí. Každé takovéto shromažďování dobových dokumentů a pamětí je chválihodné. Především proto, že pamětníků kvapem ubývá a zanedlouho je už nebude mít kdo předávat mladé generaci.

Z jednání vzešlo prohlášení, které se zaměřuje především na šíření historické pravdy o dění na konci války hlavně mezi mladou generací, vlastenectví, a spolupráci se starosty,kde působila partyzánská brigáda Jana Žižky. A také přípravě na 70. výročí přechodu brigády Jana Žižky na Moravu.

Vejpustek Zdeněk

Fotogalerie: Setkání Historické skupiny 1. čs. part. brigády JŽ