Setkání bývalých příslušníků 5. brigády PS Cheb...

04.07.2009 15:43

Dne 4.7.2009 v rámci oslav Dne PS proběhlo setkání bývalých příslušníků a jejich rodin bývalé 5. brigády Pohraniční stráže 25. Února, vyznamenané Řadem republiky v Chebu. Toto setkání bylo výjimečné ve dvou směrech. Jednak pro to, že se konalo v Krásné u Aše kde je podle údajů geometrů nejzápadnější místo naší republiky a také proto že na setkání byli přítomni i bývalí příslušníci pohraničních vojsk bývalé NDR, přátelé z pohraničního pluku 4. Heiligenstadt. Cílem této návštěvy bylo i uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi OR KČP Cheb L.Svobody o.s. a zástupci bývalých příslušníků pohraničního pluku 4. Heiligenstadt. Tím se posunula laťka činnosti sekce příslušníků OSH KČP Cheb do vyšší úrovně a bude jistě přínosem i pro další práci.

Přátelé klubu z Aše vytvořili pro setkání skutečně velmi dobré podmínky včetně organizačního zajištění za přispění členů chebského klubu. Mezi hosty patřili mimo přátel z bývalé NDR i starosta obce Krásná,tajemník MU Aš, předseda OV KSČM Cheb a řada dalších hostů. Nechyběl ani poslední velitel brigády plk. Václav Vitoň. Téměř 200 přítomných účastníků vyslechlo krátké projevy, vyjádřilo souhlas s odesláním pozdravného dopisu gen. Šádkovi a dopis předsedům parlamentních stran vyzívající k důslednému boji proti narůstajícímu neofašizmu, hájení zájmů republiky v orgánech EU včetně platnosti Benešových dekretů a zastavení šíření averze proti bývalým příslušníkům Pohraniční stráže. 

Atmosféru pro setkání doplnila i řáda exponátů připomínajících službu v Pohraniční stráži- cedule,odznaky,vyznamenání včetně toho nejcennějšího – Řadu republiky, který se podařilo sejmout ze zástavy brigády při jejím odevzdání do vojenského historického ústavu. 

Zvláště dobře zapůsobilo i samotné přivítání účastníků při přijezdu, kdy je vítali dva chlapci převlečení do uniforem PS včetně výzbroje.Setkání bylo skutečně neformální a přátelské a nezbývá než si přát, aby setkání v roce 2011 u příležitosti přijetí zákona bylo ještě lepší a aby se ho většina bývalých příslušníků dožila.

KČP Cheb Petr Novák