Setkání bývalých pohraničníků Valtice-Raisna

19.10.2017 13:17

V podzimní slunný den 13.10.2017 se ve Valticích na bývalé 18. rPS Valtice Raisna uskutečnilo setkání bývalých pohraničníků základní služby z 60 a 70 let (i mladších) a některých funkcionářů, kteří i zde následně vykonávali službu na státní hranici.

 

I po letech je velmi potěšitelné, že bývalí pohraničníci základní služby nezapomínají na léta strávená na státní hranici a stále se s hrdostí a velkým potěšením hlásí k čestné službě strávené na státní hranici bývalé ČSSR. Mezi bývalými pohraničníky se pod prapory Klubu českého pohraničí z.s. sešli Vybíral Lubomír, Jaroslav Minář z obce Postřelmov u Šumperka, Jaroslav Staňa z Újezda u Brna a mnoho dalších i ze Slovenské republiky, jeden dokonce pohraničník z.sl. čet. Dušan Pálik – z obce Turičky, pošta Cinobaňa, vzdálené 330 km od Břeclavi a člen KČP Břeclav. Za Okresní radu KČP Břeclav se setkání účastnili Valter Lyčka a jeden z bývalých pohraničních veteránů zde v 60 letech sloužících a člen výboru OR, JUDr. Stanislav Šprtel – předseda OV KSČM v Břeclavi a bývalý první náčelník nově otevřeného hraničního přechodu na přechodu Valtice – Schrattenberg, Jaroslav Drápela – bývalý pohraničník a násl. příslušník OPK, Pavel Kovačik – bývalý pohraničník, násl. technik a později velitel čety zde sloužící, Jan Kollár – bývalý velitel roty na Raisně. Účastnil se i předseda OR KČP Břeclav JUDr. Jaroslav Baťka – bývalý ZVP této jednotky v letech 1980 -1983 a následný velitel několika pohraničních rot i náčelník stanice nastupující Pohraniční policie ČR v Mikulově. Všichni zúčastnění byli velmi rádi, že se rozhodli setkání nevyhnout a zavzpomínat na svá léta strávená na státní hranici. Vzpomínky a příběhy se navzájem střídaly a nejednou nebylo slyšet vlastních slov. Samotné prostředí a navrácené vzpomínky umožnily účastníkům setkání navrátit se do svého mládí a vidět se opět ve svých možná již opomenutých zážitcích. A bylo opravdu co poslouchat a možná, že by se děti i vnoučata dnešních veteránů dost poučili. Byla provedena vzájemná fotografování, natočeno pár záběrů videa i vzájemné výměny adres a kontaktů. Následovaly návštěva Lichensteinské kolonády Valtice – Reistna, kde v dobách minulých měla své místo hláska PVOS, návštěva vinného sklepa veterána Valtera Lyčky, a následně i procházka po demarkaci státní hranice v některých povědomých místech pamětných hraničních mezníků. Návštěva bývalých ochránců státních hranic pokračovala ve Valticích i následující sobotní den prohlídkou obcí na obou stranách státní hranice a byla ukončena prohlídkou krásného hraničního města Valtice – hlavního to města vína naší vlasti.

JUDr. Jaroslav Baťka
předseda OR KČP Břeclav

Fotogalerie: Setkání bývalých pohraničníků Valtice-Raisna