Setkání bývalých ochránců státních hranic 22.10.2011 v Karlových Varech.

22.10.2011 15:20

Okresní rada KČP – sekce BOSH toto setkání organizačně připravila právě v roce 60. výročí přijetí zákona ochraně státní hranice a vzniku Pohraniční stráže.Vedoucí sekce př. Chládek, který toto vše s příkladnou péčí připravil náhle 23.11.2011. zemřel.Čest jeho památce. Setkání se zúčastnilo 43 bývalých pohraničníků a příznivců Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, ale i Ostravského kraje.Byla to hřejivá setkání přátel, kteří se i několik let neviděli.ve svých vystoupeních se s účastníky podělili se svými vzpomínkami a zkušenostmi ze služby na státní hranici.Účastníci měli možnost také zhlédnout malou výstavku výstroje, výzbroje a různých symbolů, charakterizující období existence ochrany státní hranice.

Při této příležitosti místopředseda ORKČP př. Novotný ocenil dlouholetou práci pro naši věc a předal Čestné uznání OR KČP př. Františku Váchovi, Viliamu Čížovi, Štefanu Trantovi a př. Marii Vrzalové, vdově po Pplk. Jiřím Vrzalovi, jehož jméno má OR KČP ve svém názvu a která stále všechen svůj čas věnuje KČP.

Člen KR a předseda OR KČP př. Soukup ocenil práci př. Bohumila Hájka při zakládání KČP a za jeho vlastenecké postoje Čestným uznáním KR KČP.

Národní rada KČP ocenila pevné vlastenecké postoje a podíl při zakládání KČP v místech, okrese i kraji a udělila Čestné uznání NR KČP př. Anně Kozlíkové, Ludmile Jaloševské, Stanislavu Hrdličkovi a Františku Jílkovi.

Dále NR KČP ocenila dlouholetou práci ve prospěch hnutí KČP, postoje se kterými obhajují pravdu o PS a životě v pohraničí a udělila „Plaketu za obětavou práci pro vlast“ př. Miroslavu Čvančarovi a př. Karlu Bazalkovi. Vyznamenání předal člen NR KČP př. Novotný.

V závěru svého vystoupení předseda OR KČP ještě jednou poděkoval všem oceněným za dlouholetou práci v minulosti na hranici a také nyní při vysvětlování pravdy o PS.

KČP Karlovy Vary Dvořák L.

Fotogalerie: Setkání

1 | 2 | 3 | 4 >>