Setkání bývalých ochránců hranic v Morkovicích

31.07.2013 05:50

KR KČP Zlínského kraje zorganizovala dne 13. 7. setkání bývalých ochránců hranic v Morkovicích v místním hotelu Na Stadionu, kterého se zúčastnilo 18 členů téměř ze všech M KČP Zlínského kraje.
Cílem setkání bylo připomenout si 62. výročí přijetí zákona o ochraně hranic, 15. výročí vzniku Muzea PS, SNB, Policie a vojenské a 10. výročí založení KR KČP Zlínského kraje.
O důvodech přijetí zákona o ochraně hranic, jeho významu pro činnost a budování PS, přijatého 11.července 1951, pohovořil předseda KR KČP JUDr. Miroslav Kovář, CSc.
O tom, proč se František Kotek rozhodl založit vlastní Muzeum ve své nemovitosti vyprávěl sám autor muzea. Muzeum navštěvují ročné desítky hostů, od řadových občanů až po významné osobnosti. O Muzeum se zajímají i média.
O vzniku KR KČP v Zlínském kraji pohovořil jednatel KR Ing.Štefan Haviar. Uvedl, že iniciativa vyšla z NR KČP, jmenovitě od místopředsedu NR Dr. Milana Richtra, kterou podpořil
i OV KSČM v Kroměříži. K 1. setkání došlo 1.10.2003. Dne 25.11. bylo zvoleno vedení KR KČP.

Dále následovala diskuse.

V závěru setkání jednatel KR KČP Ing. Štefan Haviar seznámil účastníky s akcemi v následujícím období. Počínaje zabezpečením účasti delegátů KR na VI.  celostátním setkáním bývalých ochránců státních hranic dne 20.7. v Nymburku. Byly připomenuty akce českého a slovenského bratrství v Dubňanech, Frýdlantě nad Ostravicí a zabezpečení účastí delegací KR na těchto akcích, účast  na významné a tradiční mezinárodní oslavě u příležitosti 69. výročí SNP a 67. výročí ukončení bojů s Banderovci, která se uskuteční ve slovenském Varíně, připravovaném setkání KR KČP a KČP Pováží a dalších akcích.

 

Za KR KČP Zl.kraje
Ing. Štefan Haviar
 

Fotogalerie: Setkání bývalých ochránců hranic v Morkovicích

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>