Setkání BOSH

07.07.2015 09:44

"V tu slunnou sobotu 4.července 2015 jako by slunko samo žehnalo naší vlastenecké společenské akci, kterou členové AŠSKÉ SEKCE OCHRÁNCŮ HRANIC společně s městskou a okresní organizaci KČP v Chebu připravili v areálu restauračního a ubytovacího zařízení Sokolovna v Krásné u Aše. Zdařilé setkání bývalých ochránců čsl. státní hranice a jejich přátel z řad našich občanů, tak jako i bývalých německých pohraničníků, ruských kozáků a dalších hostů, mezi nimiž byli i poslední ministr Národní obrany ČSSR arm. gen. Ing. Miroslav Vacek, předseda Národní rady KČP plk. RSDr. Milan Richter, CSc., předseda Svazu bojovníků za svobodu plk. Jaroslav Vodička, poslední velitel chebské pohraniční brigády plk. Ing. Václav Vitoň, vedoucí německé delegace plk. K.H.Kathert a pplk. Hermann Bosch, čeští a ruští kozáci Mgr. Zdeněk Dragoun a Alexander a další.
Po zahájení čsl. hymnou a úvodním slovu pplk. RSDr. Jardy Horáka byla přečtena zdravice veliteli PS OSH gen. Ing. Františku Šádkovi, která byla předána přítomnému předsedovi NR KČP RSDr. Milanovi Richterovi a ten ji v písemné podobě slíbil předat osobně našemu veliteli.

Následně za zvuku Husitského chorálu nastoupili k památníku ochránců SH vlajkonoši a byly položeny květiny k uctění památky všech ochránců hranice od r. 1918 do roku 1992.

Po občerstvení a obědě byly předány odměny aktivním členům KČP a jejich přátelům a po vystoupení arm. gen. Miroslava Vacka a dalších hostů se svými pozdravnými projevy byla oficiální část ukončena Internacionálou.

Poděkování patří všem organizátorům zdařilé akce a manželům Kletečkovým za vstřícnou podporu konání akce v prostoru jejich restaurace.

BUDIŽ VÁM VŠEM ČEST, TAK JAKO ČEST A PODĚKOVÁNÍ VŠEM ÚČASTNÍKŮM.

Podrobnější info najdete na  ZDE

Fotogalerie: Setkání BOSH

1 | 2 | 3 | 4 >>