SETKÁNÍ ANTIFAŠISTŮ

15.06.2017 06:55

Už tradiční setkání antifašistů bylo zorganizováno OV KSČM a KČP v Semilech. Pro někoho může být zvláštní, že v tomto okrese - v Libereckém kraji, kde krajské vedení KSČM dští na KČP oheň a síru a pomlouvá ho, kde se dá, došlo k takové spolupráci. Inu podařilo se vyměnit vedoucí funkcionáře KSČM a bylo.

Proti minulým ročníkům probíhalo setkání trochu jinak. Účastníci se nejdříve sešli k panelové diskuzi v sále Společenského domu Jilm v Jilemnici. Na snímku jsou „panelisté“, kteří vystoupili sem vstupními proslovy. Zleva: předseda LbKR KČP leoš Hamrský, starosta města Ralsko a krajský zastupitel Miloš Tita, europoslanec Jaromír Kohlíček, místopředseda ÚV KSČM Josef Skála, překladatelka z polštiny, představitel polské delegace a představitel německé delegace. (viz Obr. 1)

V sále jim naslouchalo kolem padesátky dalších účastníků, z nichž někteří také vystoupili k tématu boje proti fašismu a proti stále zřejmějšímu nebezpečí válečného konfliktu. (viz Obr. 2)

Jak řekla Věrka Picková, z každého jednání by měl být výstup – něco by z něj mělo vzejít. A vzešlo:

Rezoluce mezinárodního setkání antifašistů v Jilemnici a na Žalém dne 10. 6. 2017.

My, účastníci mezinárodního setkání antifašistů skládáme hold všem hrdinům boje proti fašismu i obětem jeho teroru a zvůle. Pro nás je pravda o vinících, průběhu i výsledcích nejděsivější války dějin hodnotou, již proti lžím a falzifikacím budeme bránit i nadále. Plně o platí i o dekretech prezidenta Edvarda Beneše, jež měly oporu v rozhodnutích protihitlerovské koalice a jsou neměnnou součástí našeho právního řádu. Tím víc i nás rozhořčili vicepremiér Bělobrádek, ministr Daniel Herman i další politici a duchovní, kteří se zúčastnili nedávného sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Svým vystupováním sprostě urazili každého vlastence a antifašistu. Landsmanšaft vznikl jako doupě nenávistného revanše. Řadu svých stanovisek v jeho duchu nevzal zpátky dodnes. Podlézat jeho demagogii, navíc ústy členů vlády, je vlastizradou přinejmenším v morálním smyslu. Důrazně protestujeme proti jejímu rozhodnutí z popudu ministra Martina Stropnického, jenž jednu ze dvou brigád armáda České republiky podřizuje divizi německého Bundeswehru. Válečné přípravy sílí znovu proti Rusku, jež se o naši záchranu před genocidou zasloužilo především. Odmítáme je kategoricky. Česká armáda se jich nesmí zúčastnit. Ihned a jednou provždy je třeba skoncovat i s provokativními průjezdy americké armády naším územím. Na české půdě nemají vojska agresora co pohledávat. NATO není zárukou bezpečnosti, nýbrž zdrojem napětí, nesmyslného zbrojení a válečné hrozby. Agrese proti Jugoslávii, Afganistánu, Iráku, Libyi, Sýrii, to prokázaly jako na dlani. Věrni světlé památce těch, kteří položili životy na frontách 2. světové války, v řadách protifašistického odboje, v partyzánských oddílech a na barikádách květnového povstání, na popravištích, v mučírnách i koncentrácích nacistické bestie, vložíme do boje za mír a proti fašismu všechny své síly. Všechny ty, kdo mají na svědomí agrese z posledních let, či ženou svět do nových krveprolití, musí stihnout ten nejpřísnější trest.

V Jilemnici 10. 6. 2017, účastníci mezinárodního setkání antifašistů.    

Po dvou hodinách strávených v sále se přepravili účastníci dílem autobusem, někteří auty, Miloš Tita tradičně na motorce, k hotelu Zlatá Vyhlídka se zastávkou na hřbitově u hrobu Josefa Hrubého, statečného člověka a antifašisty, který se podílel na organizování schůzek antifašistů z Čech, Německa a Polska. Byl zatčen a v roce 1942 popraven v Berlíně – Plötzensee. (viz Obr. 3)

Od Zlaté vyhlídky bylo třeba absolvovat dvoukilometrový výstup k památníku mezinárodních setkání antifašistů nedaleko rozhledny na vrchu Žalý. Pod prapory jsme uctili památku našich statečných předků květinami. Proslovy řečníků byly uctivými vzpomínkami, ale také burcujícími výzvami k obraně míru a boji proti aktuálním válečným hrozbám. (viz Obr. 4)

Památník je u cesty, po které se pohybují turisté a cykloturisté, takže účastníci tvořili jakýsi špalír po obou stranách cesty. Jedna část s prapory a níže je ta druhá na opačné straně. Podíváte-li se pozorně na ženu, která je nejblíž, můžete si všimnout, že drží kytici s rudou stuhou, na které je drobný srp s kladivem a písmena KPD (Komunistická strana Německa). (viz Obr. 5)

A doplníme, že tato žena pronesla u památníku projev jménem německých antifašistů. Na mě osobně silně zapůsobilo, že když na závěr zněla Internacionála, velmi mladý cykloturista,  ve věku asi 15-16 let zastavil, slezl z kola a stál s námi po celou dobu, než mezinárodní hymna revolucionářů dozněla.

10. 6. 2017 z Jilemnice a Žalého,
M. Starý, člen LbKR KČP

Fotogalerie: SETKÁNÍ ANTIFAŠISTŮ