Setkání 3 KR KČP v Olomouci.

17.09.2015 21:33

Na pozvání KR KČP Olomouckého kraje se konalo tradiční setkání zástupců 3 krajů KČP  ( Mor. - slezského, Olomouckého a Zlínského kraje).  Tentokrát přišla řada na Olomoučáky. Setkání se uskutečnilo dne 12. září v salonku restaurace Avion za účasti asi 30 členů jednotlivých krajských rad.

         Jednání zahájil předseda KR př. Sedláček, který pohovořil o historii založení KČP v Olomouci, o současné situaci a aktivitách KR a jednotlivých okresních rad. Olomoučtí přátelé pořádali v roku 2014 Celostátní sněm NR KČP. Úkolu se zhostili se ctí a  i tentokrát tomu tak bylo. O situaci ve Zlínském kraji pohovořil Ing. Haviar, který seznámil přítomné s aktivitami rad v rámci kraje a s problémy, které jsou spojeny s činnosti našich rad - vysoký věk členů a  značně redukované finanční možnosti při zajišťovaní akcí. Obdobně o aktivitách M-S KR KČP pohovořil zástupce předsedy MS KR KČP př. Studený. Poté probíhala neformální beseda.

         Po besedě se všichni přítomní odebrali na místní hřbitov k uctění památky padlých rudoarmějců, kde byl u památníku vedoucími delegací položen věnec.

         Po polední přestávce vystoupili přítomní zástupci  NR KČP.

         Př. Kuchta seznámil účastníky setkání s metodickou příručkou na pomoc aktivu KČP, zejména s pravidly pro hospodaření územních rad, s pravidly pro vykazování hospodaření, s rejstříkem organizačních jednotek, evidencí členů, se spisovou dokumentací a pravidly oceňovaní a vyznamenávání členů KČP. Došlo také na dotazy přítomných.

         Na setkání vystoupil př.Havlíček, který jako šéfredaktor "Hraničáře" seznámil přítomné s novými  podněty pro činnost našeho klubového zpravodaje. Byla ustanovena nová redakční rada, která bude usilovat o řešení kritických připomínek čtenářské obce.

         V závěru předal  př. Haviar Olomoucké KR medaili od Františka Kotka, kterou náš přítel  vydal k příležitosti 15. výročí založení Musea PS, OSH a Policie jako ocenění dobré spolupráci s KR KČP Olomouckého kraje. U této příležitosti vyslovil př. Haviar  pozvání přítomných na setkání 3 KR v roce 2016, které se uskuteční v dubnu příštího roku v Holešově..

 

Za KR KČP Zlínského kraje Ing. Štefan Haviar

Fotogalerie: Setkání 3 KR KČP v Olomouci.

1 | 2 | 3 >>