Seminář Háje...

19.09.2009 15:36

Dne 19.9.2009 uspořádala Okresní rada L. Svobody Cheb v restauraci Tango v Hájích seminář na téma „Germanizace a amerikanizace života v České republice“. 27 účastníků semináře mezi kterými byli zastoupeni přátelé z Aše, Plesné, Frant. Lázní, Chebu, Dol. Žandova a Mar. Lázní se zúčastnili i zástupci bývalých pohraničníků NDR a přátelé ze středočeského kraje a Plané u Mar. Lázní.

Všichni si se zájmem vyslechli obsáhlé úvodní slovo které pronesl PhDr. Josef Groušl, Csc., ve kterém poukázal zejména na nebezpečnost ekonomického zotročení za strany německého velkokapitálu. V diskuzi pak vystoupilo 5 účastníků včetně místopředsedy národní rady a přátel z bývalé NDR .

Na závěr bylo účastníky semináře schváleno prohlášení, které bylo zasláno prezidentovi republiky a dalším ústavním činitelům.

Úroveň semináře byla kladně hodnocena většinou přítomných.

KČP Cheb Petr Novák

Text prohlášení