Sedmdesát let poté

29.09.2008 07:23

 

V roce 2008 Klub českého pohraničí patřil k těm, kteří nepřehlédli neblahé výročí podpisu Mnichovské dohody z 29. září 1938. Sál Státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl místem konference „Mnichov – sedmdesát let poté“, připravené Národní radou Klubu českého pohraničí. Z vystoupení PhDr. Milana Koubského (foto) ze Světlé nad Sázavou vyplynulo, že Hitlerovu rozpínavost podporovali nejen tzv. sudetští Němci, ale i osídlenci „německého jazykového ostrova“ na Vysočině. Koubský mj. připomenul aktivity znacizovaných obyvatel obce Hochtanov (dnes Vysoká), kde v roce 1938 řídící učitel tamní školy Raimund Kreuz do kroniky napsal: „Naše víra je Adolf Hitler. …“ Z roku 1939 je jeho zápis: „Utvořili jsme oddíl SA a přísahali jsme ve Šlapanově. Obsadili jsme české menšinové školy. 15. března se rozšířila zpráva o zřízení Protektorátu Čechy a Morava a jeho obsazování naším německým vojskem. Naší vírou je Německo a Německo je Adolf Hitler“, zapsal mj. kronikář Kreuz.

Připomeňme, že v roce 2008 uplynulo sedmdesát let od aktu při kterém, Seville Chamberlain (Spojené království), Eduard Daladier (Francie) a Benito Mussolini (Itálie) dohodli s Adolfem Hitlerem (o nás bez nás), že do 10. října 1938 budou vyklizeny Sudety a že vláda ČSR zodpovídá za to, že vyklizení bude provedeno bez poškození jakýchkoliv zařízení. Obsazování začalo 1. října. Vůdcův dvorní fotograf Hoffman zvěčnil Adolfa Hitlera s německou generalitou (archivní foto) nad mapou okleštěného Československa. Mnichovskou anexí Hitlerovi dosáhl rozšíření Německé říše bez původně zamýšlené „bleskové války“ proti ČSR. Německo tehdy mohlo proti nám nasadit 40 divizí. Na čs. straně byl stejný počet vojáků, kteří měli k dispozici částečně vybudovaná pohraniční opevnění. Další archivní Hoffmanův snímek je z Hitlerovi inspekční cesty po opuštěných pevnostech v Krkonoších. Odstoupení sudetoněmeckého území a všech zařízení v neporušeném stavu znamenalo, že zásluhou Francie, Itálie a Velká Británie významně posílil vojenský potenciál fašistického Německa. Hitler získal opevnění i s děly, kulomety, náboji a dalšími prostředky za 2 miliardy Kč. Když se s diktátem „spojeneckých“ velmocí seznámil tehdejší neuvěřitelné. Domnívají se, že se zachrání před válkou, nebo před revolucí na náš účet. Mílí se….“

Ostudná Mnichovská dohoda předznamenala jak druhou světovou válku, tak i různé podoby nucené práce pro říši. Publikace vydaná pražskou Kanceláří pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) nazvaná „Nepřichází-li práce k Tobě“ uvádí 13 500 000 zahraničních dělníků, zajatců a vězňů koncentračních táborů ze zemí Evropy. Pracovali zejména ve zbrojním průmyslu, ale i při likvidaci následků (ilustrační foto) Hitlerem vyvolané války. Statistiky Protektorátu Čechy a Morava vykazují 640 000 lidí. Mezi nimi byl 33 měsíců v Rakousku nasazený Jaroslav Švec, člen KČP z Havlíčkova Brodu. Po ustavení ČNFB pomohl vyřídit stovky žádostí o odškodnění, kterého se dožila méně než desetina z fašisty zavlečených Čechů.