Se Stanislavem Grospičem v Českých Hamrech

01.09.2015 22:57

 

Pietní akt u viaduktu

Uctění památky Zavražděného pohraničníka se zúčastnila 16člená skupina hraničářů z okresu Příbram.

Za zvuků Husitského  chorálu zavlály v sobotu 22. srpna 2015 u železničního mostu nad obcí prapory Klubu českého pohraničí (KČP). Členové tohoto vlasteneckého spolku, Komunistické strany Čech a Moravy a další občané se zde shromáždili, aby uctili památku pohraničníka Jaroslava Soukupa. Ten byl v roce 1963 na tomto místě při výkonu služby zákeřně zavražděn. Je zarážející, že jméno jeho vraha se objevilo na pomníku obětem železné opony v Chebu. Proto je nutné připomínat současné střední a mladší generaci skutečný průběh historických událostí.

 

Program

Po přivítání hostů, mezi nimiž nechyběli ani zástupci Poslanecké sněmovny, Senátu, němečtí přátelé ani početná výprava středočeských hraničářů, vystoupil s hlavním projevem poslanec za KSČM Stanislav Grospič. Mimo jiné varoval před fašismem a revanšismem a zastal se ochránců československých státních hranic.

Po položení květin a Československé státní hymně se účastníci sešli na besedě v obci České Hamry.

 

Beseda

Předseda Národní rady KČP Milan Richter pozval na setkání 5. září ve Varíně u Žiliny a 21. listopadu v Hroznatíně. Za souhlasu přítomných prohlásil, že příchodem vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968 se o dvacet let oddálil převrat, který měl za následek rozkradení národního bohatství našeho státu. V průběhu besedy byla oceněna práce čtyř aktivních členů KČP plaketou Za obětavou práci pro vlast a Čestným uznáním Národní rady. Rovněž bylo možné zakoupit publikace vydané KČP, které napomohou prosazování historické pravdy.

Při této akci bylo opakovaně upozorňováno nejen na nebezpečí konfliktů někde daleko od naší země, včetně válečných, ale také na stále častější a intenzivnější projevy nesnášenlivosti i mezi našimi spoluobčany. Proti nim bychom měli začít intenzivněji vystupovat, dokud je ještě čas.

Miroslav MARŠÁLEK

FOTO: autor a Marie MARŠÁLKOVÁ

Fotogalerie: Se Stanislavem Grospičem v Českých Hamrech

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>