S E T K Á N Í Pohraničníků 3.b, PS Karlovy Vary, členů KČP a sympatizantů!

30.10.2015 07:47

Jako každý rok, tak i letos se setkali příslušníci 3.b. PS Karlovy Vary, členové OR KČP  plk. Jiřího Vrzala a jejich příznivci dne 17.10.2015 v Doubí u K. Varů.Příprava setkání byla náročná protože brigáda byla zrušena v r. 1966 a zde zůstali jen někteří.Na přípravě i průběhu se nejvíce podíleli skromní vlastenci, jako např. př. Novotný s manželkou, Soukup, Kucián, což se projevilo na úspěšném průběhu celé akce.

Tohoto setkání se zúčastnila i manželka zesnulého plk. ing. Vrzala, za Levicový klub žen př. Beláňová, př. Bartůňková,Malkusová a také př.KR KČP př. Bořánek,za Středočeský kraj př. Pokorný,zástupci PS z Chebu a další s prapory KČP.V průběhu setkání byly účastnicím předány květiny.

Př. Novotný přivítal účastníky  a vyzval přítomné k minutě ticha k uctění památky zesnulého vel. PS gen Šádka, J, Morávka a všech, kteří se tohoto setkání nedožili. Poté př Soukup předs. OR KČP ve svém vystoupení připomenul, že se scházíme  v roce 70. výročí konce 2.světové války s tím ,že současná
situace ve světě opět vyžaduje bojovat za mír a svět bez válek.Ocenil aktivní práci členů OR KČP, jejich účast na celostátních i místních akcích KČP, spolupráci se Slovenskou redakcí časopisu Červená liška- obdobou našeho Hraničáře.Národní Radou KČP bylo uděleno ocenění in memoriam př.Morávkovi a předáno jeho manželce při odhalování Památníku obětem fašismu v Chebu. Zorganizovali jsme dobrovolnou sbírku na uvedený památník.

Dobrou spolupráci máme s LKŽ, př. Bartůňkovou.V Ostrově jsme ve spolupráci s KSČM a vedením Města zorganizovali Vzpomínkové setkání občanů u Koncentračního tábora  za nebývalé účasti cca 70-80 občanů města.Této akce se zúčastnil i starosta a místostarosta  měl úvodní slovo.Vystoupil rovněž zástupce Legionářské obce, kterého potěšila hojná účast i mladých občanů.

V diskuzi př.KR KČP př. Bořánek hovořil, že pravice používá lží, osočování i pomluvy k omezení vlivu komunistů.Po r. 1989 je Karlovarský kraj zaostávající, zanikla zde řada prosperujících průmyslových a zemědělských podniků a zisky z ostatních plynou do zahraničí. Oznámil, že novým předs. NR byl zvolen př.Richter.

Jeden z účastníků setkání kritizoval malou propagaci setkání. Př. Svitáček upozornil ,že termín byl s předstihem zveřejněn na internetu a zaslán tisku, kde nebyl zveřejněn. Informace o našem dění jsou ale publikovány také ve Slovenském časopise Červená liška, který je obdobou našeho Hraničáře. Př. Novotný doplnil, že posílání poštou, je neefektivní, informace byla dána OR KČP. PhDr.Musil vzpomenul aktivní práci př. Honzáka. Upozornil, že obec Sedlec udělila gen.Svobodovi„Čestné občanství“, tato obec je nyní  součástí Karlových Varů. S příspěvkem vystoupila př.Malkusová, Vrzalová, které spolu-pracovaly s PS. Zastupitelka př.Bartůňková hovořila o své práci zsatupitelky města,o svém s presidentem Havlem a uvedla,že již nebude kandidovat. Př. Pokorný pozdravil přítomné .Hodnotil svou službu u PS na státní hranici, informoval že Stř. KR vydává 2x v roce noviny.Souhlasil s hodnocením př.Bořánka, protože pravice proti nám znovu štve. Připomněl „moto“ ing.plk.Vrzala, velitele 3 PS brig., „Pokud dýchám pokoj jim nedám“. Poté následovala volná diskuse, oběd a ukončení úspěšného Setkání s přáním setkat se i v příštím roce.

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří.

Fotogalerie: S E T K Á N Í Pohraničníků 3.b, PS Karlovy Vary, členů KČP a sympatizantů!